BALÍČEK PRO PRAŽANY

 

Balíček finanční úlevy ve školství  

Opatření ke zmírnění dopadů inflace na domácnosti v Praze

pro roky 2023 – 2024

https://pomocprazanum.praha.eu/cz/balicek-skolstvi

 

 O co můžete zažádat?

Požádat můžete jak o prominutí úhrady školného, stravného nebo družin, tak o finanční příspěvek z fondu solidarity na aktivity, které podporují rozvoj a talent dětí. Vždy bude záležet na rozhodnutí ředitele/ky Vaší mateřské nebo základní školy.

Stravné zdarma

v mateřských, základních a středních školách

Školné zdarma

v mateřských školách a základních uměleckých školách

Družiny zdarma

na základních školách

Příspěvek z fondu solidarity

finanční příspěvek na školní a mimoškolní aktivity sloužící rozvoji žáků

KDO MÚŽE POŽÁDAT O PŘÍSPĚVEK?

Podmínky vyřízení

Při žádosti o prominutí úhrady školného, stravného nebo družin, musíte splňovat jednu z následujících podmínek:

             *         máte trvalé bydliště v Praze

             *        čerpáte jeden nebo více z následujících příspěvků:

   **         příspěvek či doplatek na bydlení

  **       okamžitou dávku v hmotné nouzi

  **        přídavek na dítě

 **      dávky pěstounské péče

         *         čelíte exekuci nebo jste v insolvenci

         *         po zaplacení bydlení (vč. platby za hypotéku, pokud na místě bydlíte) Vám zbude méně

                než 200 Kč na osobu na den, pokud žijete sami, tak 300 Kč na den.


Při žádosti o příspěvek z fondu solidarity stačí mít trvalé bydliště v Praze.

behunkova_foot.jpg