ZÁPIS  DO  MŠ

Zápis do mateřské školy na školní rok 2020/2021

se koná:

VÝDEJ  ŽÁDOSTI O PŘIJETÍ DÍTĚTE + VÝDEJ

EVIDENČNÍHO LISTU: 

               na DNI OTEVŘENÝCH DVEŘÍ:

  29.4. 2020 od 15,00  -  17,00 hod.(STŘEDA)

 

 

ODEVZDÁNÍ VYPLNĚNÉ ŽÁDOSTI A EVIDENČNÍHO LISTU DÍTĚTE:

  12. KVĚTNA 2020 od  13,00  -  17,00 hod.(ÚTERÝ)

místo: ředitelna MŠ Běhounkova 2300(vchod z ul. Běhounkova)

Zápis dětí do naší mateřské školy probíhá i mimo vyhlášené dny zápisu, tedy v průběhu školního roku, pokud je volná kapacita.

Přijímáme děti od 3 - 6 let.       

Při zápisu rodiče předloží: RODNÝ LIST DÍTĚTE, OBČANSKÝ PRŮKAZ +  (u cizinců) POVOLENÍ K TRVALÉMU POBYTU

KRITÉRIA PRO PŘIJETÍ DĚTÍ  DO MŠ BĚHOUNKOVA 2300:

Do MŠ se přednostně přijímá dítě:

1) které před začátkem školního roku ( nejpozději 31.8.) dosáhne věku 5 let - POVINNÉ PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ve spádovém obvodu

2) které dosáhne před začátkem školního roku (do 31.8.) věku 4 let

3) které dosáhne před začátkem školního roku (do 31.8.). věku 3 let

4) které dosáhne ve školním roce  do 31.12. věku 3 let

5) jehož rodiče jsou oba zaměstnáni (celodenní docházka)

 6) které má již sourozence v MŠ

5) které má trvalý pobyt v MČ Prahy 13 

Dále postupujeme v souladu s požadavky zřizovatele, tedy MČ Praha 13.

 *************************************************************************************************************************

   TISKOPISY : ŽÁDOST O PŘIJETÍ

                         EVIDENČNÍ LIST

jsou ke stažení na https:// www.praha13.cz/Skolstvi a v MŠ.

*******************************************************************************************************

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                             

 

 

behunkova_foot.jpg