ZÁPIS  DO  MŠ 

 

 

 

 ********************************************************************

 EVIDENČNÍ LIST DÍTĚTE

 potvrzený od lékaře je nutné předložit při

prvním vstupu dítěte do mateřské školy

od 1.9.2020! ( pro nově přijaté děti).

********************************************************

 ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

na školní rok 2020/2021

 

 

 

Co je potřeba k zápisu vyplnit a předložit: 

 

       * ŽÁDOST O PŘIJETÍ DÍTĚTE

   s přílohami:        * KOPII RODNÉHO LISTU

      

      * EVIDENČNÍ LIST DÍTĚTE

                      https://skolyprahy13.cz/wp-content/uploads/2020/01/Evidencni_list.pdf

    

Tiskopisy ke stažení:                  

    

Žádost o přijetí dítěte do MŠ

Čestné prohlášení očkování

Dětský očkovací kalendář

 

 

 

 KRITÉRIA PRO PŘIJETÍ DĚTÍ  DO MŠ BĚHOUNKOVA 2300:

Do MŠ se přednostně přijímá dítě:

1) které před začátkem školního roku ( nejpozději 31.8.) dosáhne věku 5 let - POVINNÉ PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ve spádovém obvodu

2) které dosáhne před začátkem školního roku (do 31.8.) věku 4 let

3) které dosáhne před začátkem školního roku (do 31.8.). věku 3 let

4) které dosáhne ve školním roce  do 31.12. věku 3 let

5) jehož rodiče jsou oba zaměstnáni (celodenní docházka)

 6) které má již sourozence v MŠ

5) které má trvalý pobyt v MČ Prahy 13 

Dále postupujeme v souladu s požadavky zřizovatele, tedy MČ Praha 13.

 *************************************************************************************************************************

   TISKOPIS:

                         EVIDENČNÍ LIST

je ke stažení na: https://www.praha13.cz/Materske-skoly-a-nejcastejsi-dotazy.html

 

*******************************************************************************************************

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                             

 

 

behunkova_foot.jpg