ZÁPIS  DO  MŠ 

 

 ****************************************************** 

 Co je potřeba k zápisu na školní rok 2022/2023 vyplnit

    a předložit: 

 

      * ŽÁDOST O PŘIJETÍ DÍTĚTE DO MŠ

      

      * KOPII RODNÉHO LISTU

 

     *  EVIDENČNÍ LIST DÍTĚTE - obsahující lékařské  potvrzení o očkování a zdravotním 

                                                      stavu dítěte

     * platný průkaz totožnosti

 

     * CIZINCI - povolení k trvalému pobytu

 

  Tiskopisy ke stažení:

  

            Evidenční list 2021

  

 *********************************************************************************************************

 KRITÉRIA PRO PŘIJETÍ DĚTÍ  DO MŠ BĚHOUNKOVA 2300:

Do MŠ se přednostně přijímá dítě:

1) které před začátkem školního roku ( nejpozději 31.8.) dosáhne věku 5 let - POVINNÉ PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ve spádovém obvodu

2) které dosáhne před začátkem školního roku (do 31.8.) věku 4 let

3) které dosáhne před začátkem školního roku (do 31.8.). věku 3 let

4) které dosáhne ve školním roce  do 31.12. věku 3 let

5) jehož rodiče jsou oba zaměstnáni (celodenní docházka)

 6) které má již sourozence v MŠ

7) které má trvalý pobyt v MČ Prahy 13 

Dále postupujeme v souladu s požadavky zřizovatele, tedy MČ Praha 13.

 *************************************************************************************************************************

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                             

 

 

behunkova_foot.jpg