ZÁPIS  DO  MŠ 

 

 ******************************************************

 ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

na školní rok 2021/2022

Vzhledem k mimořádné situaci v České republice bude ZÁPIS dětí do MŠ organizován bez přítomnosti dětí a rodičů. Na Praze 13 proběhne ve dnech od 3. do 9. května 2021.

 Co je potřeba k zápisu vyplnit a předložit: 

 

      * ŽÁDOST O PŘIJETÍ DÍTĚTE

      

      * KOPII RODNÉHO LISTU

 

     *  EVIDENČNÍ LIST DÍTĚTE - obsahující lékařské  potvrzení o očkování a zdravotním 

                                                      stavu dítěte

     * CIZINCI - povolení k trvalému pobytu

 

  Tiskopisy ke stažení:

 

            Žádost o přijetí do MŠ 2021

  

            Evidenční list 2021

 

Způsob a termín podání vyplněné

                                       ŽÁDOSTI O PŘIJETÍ A EVIDENČNÍHO LISTU:

                                        ( Žádost a Evidenční list je nutné podepsat)

od 3.5. – 9.5.2021

          VLOŽIT v OBÁLCE do sběrné schránky, která bude umístěna

          u vchodu do mateřské školy z ulice Běhounkova 2300,

          budou zde i prázdné formuláře, které je možné vyplnit na místě

          PO  - PÁ   8,00 – 9,00 a 16,00 – 17,00

   NEBO

          DATOVOU SCHRÁNKOU, jejíž vlastníkem je fyzická osoba

           Adresa datové schránky MŠ: f3kpehu

     NEBO

            E-MAILEM žádost je podepsána elektronickým podpisem rodiče

                                 na msbehoun2300@volny.cz

    NEBO

         POŠTOU na adresu: Mateřská škola, Praha 13, Běhounkova 2300,

                                         Stodůlky, 158 00 Praha 5

Každá žádost bude evidována pod REGISTRAČNÍM ČÍSLEM, které

bude rodičům sděleno e-mailem nebo telefonicky nebo datovou schránkou

MOŽNOST NAHLÉDNUTÍ DO SPISU – bude 11.5.2021 16 – 17

                                                                                    po telefonické  dohodě.

Výsledky Rozhodnutí o přijetí (registrační čísla žádostí, ne jména dětí)

budou zveřejněny na informačním okně MŠ z ulice Běhounkova 2300

a na webových stránkách MŠ do 20. května 2021.

Rozhodnutí o nepřijetí budou zaslány poštou do vlastních rukou.                                   

 

V Praze dne 29.3.2021

                                                                                     Jaroslava Horová

                                                                  ředitelka MŠ Praha 13, Běhounkova 2300

                

 KRITÉRIA PRO PŘIJETÍ DĚTÍ  DO MŠ BĚHOUNKOVA 2300:

Do MŠ se přednostně přijímá dítě:

1) které před začátkem školního roku ( nejpozději 31.8.) dosáhne věku 5 let - POVINNÉ PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ve spádovém obvodu

2) které dosáhne před začátkem školního roku (do 31.8.) věku 4 let

3) které dosáhne před začátkem školního roku (do 31.8.). věku 3 let

4) které dosáhne ve školním roce  do 31.12. věku 3 let

5) jehož rodiče jsou oba zaměstnáni (celodenní docházka)

 6) které má již sourozence v MŠ

5) které má trvalý pobyt v MČ Prahy 13 

Dále postupujeme v souladu s požadavky zřizovatele, tedy MČ Praha 13.

 *************************************************************************************************************************

   TISKOPIS:

                         EVIDENČNÍ LIST

je ke stažení na: https://www.praha13.cz/Materske-skoly-a-nejcastejsi-dotazy.html

 

*******************************************************************************************************

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                             

 

 

behunkova_foot.jpg