ZÁPIS  DO  MŠ

Zápis do mateřské školy na školní rok 2019/2020

se koná:

VÝDEJ  ŽÁDOSTI O PŘIJETÍ DÍTĚTE + VÝDEJ

EVIDENČNÍHO LISTU:

  2. KVĚTNA 2019  od 13,00  -  17,00 hod.(ČTVRTEK)

ODEVZDÁNÍ VYPLNĚNÉ ŽÁDOSTI A EVIDENČNÍHO LISTU DÍTĚTE:

  16. KVĚTNA 2019 od  13,00  -  17,00 hod.(ČTVRTEK)

místo: ředitelna MŠ Běhounkova 2300(vchod z ul. Běhounkova)

Zápis dětí do naší mateřské školy probíhá i mimo vyhlášené dny zápisu, tedy v průběhu školního roku, pokud je volná kapacita.

Přijímáme děti od 3 - 6 let.       

Při zápisu rodiče předloží: RODNÝ LIST DÍTĚTE, OBČANSKÝ PRŮKAZ +  (u cizinců) POVOLENÍ K TRVALÉMU POBYTU

KRITÉRIA PRO PŘIJETÍ DĚTÍ  DO MŠ BĚHOUNKOVA 2300:

Do MŠ se přednostně přijímá dítě:

1) které před začátkem školního roku ( nejpozději 31.8.) dosáhne věku 5 let - POVINNÉ PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ve spádovém obvodu

2) které dosáhne před začátkem školního roku (do 31.8.) věku 4 let

3) které dosáhne před začátkem školního roku (do 31.8.). věku 3 let

4) které dosáhne ve školním roce  do 31.12. věku 3 let

5) jehož rodiče jsou oba zaměstnáni (celodenní docházka)

 6) které má již sourozence v MŠ

5) které má trvalý pobyt v MČ Prahy 13 

Dále postupujeme v souladu s požadavky zřizovatele, tedy MČ Praha 13.

 *************************************************************************************************************************

   TISKOPISY : ŽÁDOST O PŘIJETÍ

                         EVIDENČNÍ LIST

jsou ke stažení na https:// www.praha13.cz/Skolstvi

*******************************************************************************************************

 

 

Mateřská škola, Praha 13, Běhounkova 2300,

 158 00 Praha 5

 

ROZHODNUTÍ  O  PŘIJETÍ  KE  VZDĚLÁVÁNÍ

v MATEŘSKÉ ŠKOLE, Praha 13, Běhounkova 2300

 

 

Ředitelka školy rozhodla v souladu s § 34, § 165 odst.2  a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), že vyhovuje žádosti o přijetí  k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole, Praha 13, Běhounkova 2300,

od 2.9.2019

 

uchazeč

výsledek řízení

R 1901

přijat/a

R 1902

přijat/a

R 1908

přijat/a

R 1910

přijat/a

R 1911

přijat/a

R 1913

přijat/a

R 1914

přijat/a

R 1916

přijat/a

R 1917

přijat/a

R 1919

přijat/a

R 1920

přijat/a

R 1922

přijat/a

R 1923

přijat/a

R 1924

přijat/a

R 1925

přijat/a

R 1926

přijat/a

R 1930

přijat/a

R 1931

přijat/a

R 1933

přijat/a

R 1936

přijat/a

R 1937

přijat/a

R 1938

přijat/a

R 1939

přijat/a

R 1940

přijat/a

R 1941

přijat/a

 

 

R 1942

přijat/a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Praze dne 4.6.2019

 

                                                                Jaroslava Horová

                                                      ředitelka Mateřské školy, Praha 13,

                                                                                  Běhounkova 2300

 

Rozhodnutí, kterým se nevyhovuje žádosti o přijetí, se oznamuje zasláním rozhodnutí písemně.

 

PŘEDÁNÍ   ROZHODNUTÍ  O  PŘIJETÍ  SE VYDÁVÁ

NA  INFORMATIVNÍ  SCHŮZCE 

                    PRO RODIČE  PŘIJATÝCH  DĚTÍ

ve  STŘEDU 19.6.2019  v 16,00hod. v  ČERVENÉ TŘÍDĚ.

 

U dětí, které byly u zápisu v naší MŠ, a které byly přijaty do jiné mateřské školy, je potřeba, aby rodiče podepsali, „ zastavení přijímacího  řízení“  v naší mateřské škole. Bude možno podepsat na informativní schůzce nebo  po 20.6.2019 v kanceláři u pí hospodářky.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                             

 

 

behunkova_foot.jpg