ZÁPIS  DO  MŠ 

 

Mateřská škola, Praha 13, Běhounkova 2300,

158 00 Praha 5

 

ROZHODNUTÍ  O  PŘIJETÍ  KE  VZDĚLÁVÁNÍ

  v  MATEŘSKÉ ŠKOLE, Praha 13,

      Běhounkova 2300

 

 

Ředitelka školy rozhodla v souladu s § 34, § 165 odst.2  a

§ 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), že vyhovuje žádosti o přijetí  k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole, Praha 13, Běhounkova 2300,

od 1.9.2020.

 

 

uchazeč

výsledek řízení

R 2001

přijat/a

R 2002

přijat/a

R 2005

přijat/a

R 2006

přijat/a

R 2007

přijat/a

R 2008

přijat/a

R 2009

přijat/a

R 2010

přijat/a

R 2011

přijat/a

R 2012

přijat/a

R 2013

přijat/a

R 2014

přijat/a

R 2015

přijat/a

R 2016

přijat/a

R 2017

přijat/a

R 2018

přijat/a

R 2019

přijat/a

R 2021

přijat/a

R 2024

přijat/a

R 2025

přijat/a

R 2028

přijat/a

R 2029

přijat/a

R 2033

přijat/a

R 2034

přijat/a

R 2038

přijat/a

 

R 2039

přijat/a

R 2041

přijat/a

R 2042

přijat/a

R 2043

přijat/a

 

 

 

 

 

Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí za doručená.

 

 

V Praze dne 29.5.2020

 

 

                                                              Jaroslava Horová

                                                       ředitelka Mateřské školy, Praha 13,

                                                                                  Běhounkova 2300

 

 

Rozhodnutí o přijetí je možné si vyzvednout v kanceláři hospodářky školy dne 10.6.2020  od 13 – 17hod.

 

Rozhodnutí, kterým se nevyhovuje žádosti o přijetí, se oznamuje zasláním rozhodnutí písemně.

Neplatí u dětí, které byly přijaty do jiné mateřské školy na Praze 13.

 

 ********************************************************************

 EVIDENČNÍ LIST DÍTĚTE

 potvrzený od lékaře je nutné předložit při

prvním vstupu dítěte do mateřské školy

od 1.9.2020! ( pro nově přijaté děti).

********************************************************

 

 

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

na školní rok 2020/2021

 

Vzhledem k mimořádné situaci v České republice bude

ZÁPIS dětí do MŠ organizován bez přítomnosti dětí a rodičů. Na Praze 13 proběhne ve dnech od 4. do 15. května 2020.

 

Co je potřeba k zápisu vyplnit a předložit: 

       * ŽÁDOST O PŘIJETÍ DÍTĚTE

   s přílohami:        * KOPII RODNÉHO LISTU

                              *  ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O OČKOVÁNÍ DÍTĚTE

                                  DLE OČKOVACÍHO KALENDÁŘE

                              *  KOPII OČKOVACÍHO PRŮKAZU

    

Tiskopisy ke stažení:                      

Žádost o přijetí dítěte do MŠ

Čestné prohlášení očkování

Dětský očkovací kalendář

 

https://skolyprahy13.cz/zapis-do-ms-4-15-kvetna-2020/

 

 Způsob a termín podání vyplněné

           ŽÁDOSTI O PŘIJETÍ S PŘÍLOHAMI:

 ( žádost a čestné prohlášení je nutné podepsat zákonnými zástupci)

od 4.5. – 15.5.2020

          VLOŽIT v OBÁLCE do sběrné schránky, která bude

          umístěna  u vchodu do mateřské školy z ulice 

          Běhounkova 2300,

          budou zde i prázdné formuláře, které je možné 

          vyplnit na místě

          PO  - PÁ   8,00 – 9,00 a 16,00 – 17,00

   NEBO

          DATOVOU SCHRÁNKOU, jejíž vlastníkem je

                                                     fyzická osoba

           Adresa datové schránky MŠ: f3kpehu

     NEBO

                 E-MAILEM – žádost je podepsána

          elektronickým podpisem na msbehoun2300@volny.cz

    NEBO

         POŠTOU na adresu: Mateřská škola, Praha 13,

                                           Běhounkova 2300,

                                           Stodůlky, 158 00 Praha 5

Každá žádost bude evidována pod REGISTRAČNÍM ČÍSLEM, které bude rodičům sděleno e-mailem nebo telefonicky.

MOŽNOST NAHLÉDNUTÍ DO SPISU –

 bude po předběžné telefonické dohodě 20.5.2020 16 – 17

                   

Výsledky Rozhodnutí o přijetí ( registrační čísla žádostí, ne jména dětí) budou zveřejněny na informačním okně MŠ

z ulice Běhounkova 2300 a na webových stránkách MŠ

do konce května.

Rozhodnutí o nepřijetí budou zaslány poštou do vlastních rukou.                                   

 

V Praze dne 9.4.2020

 

                                                                                    Jaroslava Horová

                                                                   ředitelka MŠ Praha 13, Běhounkova 2300

 KRITÉRIA PRO PŘIJETÍ DĚTÍ  DO MŠ BĚHOUNKOVA 2300:

Do MŠ se přednostně přijímá dítě:

1) které před začátkem školního roku ( nejpozději 31.8.) dosáhne věku 5 let - POVINNÉ PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ve spádovém obvodu

2) které dosáhne před začátkem školního roku (do 31.8.) věku 4 let

3) které dosáhne před začátkem školního roku (do 31.8.). věku 3 let

4) které dosáhne ve školním roce  do 31.12. věku 3 let

5) jehož rodiče jsou oba zaměstnáni (celodenní docházka)

 6) které má již sourozence v MŠ

5) které má trvalý pobyt v MČ Prahy 13 

Dále postupujeme v souladu s požadavky zřizovatele, tedy MČ Praha 13.

 *************************************************************************************************************************

   TISKOPIS:

                         EVIDENČNÍ LIST se bude vyplňovat později

je ke stažení na: https://www.praha13.cz/Materske-skoly-a-nejcastejsi-dotazy.html

 

*******************************************************************************************************

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                             

 

 

behunkova_foot.jpg