ZÁPIS  DO  MŠ

Zápis do mateřské školy na školní rok 2018/2019

se koná:

VÝDEJ  ŽÁDOSTI O PŘIJETÍ DÍTĚTE + VÝDEJ

EVIDENČNÍHO LISTU:

  2. KVĚTNA 2018  od 13,00  -  17,00 hod.(STŘEDA)

ODEVZDÁNÍ VYPLNĚNÉ ŽÁDOSTI A EVIDENČNÍHO LISTU DÍTĚTE:

  16. KVĚTNA 2018 od  13,00  -  17,00 hod.(STŘEDA)

místo: ředitelna MŠ Běhounkova 2300(vchod z ul. Běhounkova)

Zápis dětí do naší mateřské školy probíhá i mimo vyhlášené dny zápisu, tedy v průběhu školního roku, pokud je volná kapacita.

Přijímáme děti od 3 - 6 let.       

Při zápisu rodiče předloží: RODNÝ LIST DÍTĚTE, OBČANSKÝ PRŮKAZ +  (u cizinců) POVOLENÍ K TRVALÉMU POBYTU

 

KRITÉRIA PRO PŘIJETÍ DĚTÍ  DO MŠ BĚHOUNKOVA 2300:

Do MŠ se přednostně přijímá dítě:

1) které před začátkem školního roku ( nejpozději 31.8.) dosáhne věku 5 let - POVINNÉ PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ve spádovém obvodu

2) které dosáhne před začátkem školního roku (do 31.8.) věku 4 let

3) které dosáhne před začátkem školního roku (do 31.8.). věku 3 let

4) které dosáhne ve školním roce  do 31.12. věku 3 let

5) jehož rodiče jsou oba zaměstnáni (celodenní docházka)

 6) které má již sourozence v MŠ

5) které má trvalý pobyt v MČ Prahy 13 

Dále postupujeme v souladu s požadavky zřizovatele, tedy MČ Praha 13.

 *************************************************************************************************************************

        Mateřská škola, Praha 13, Běhounkova 2300, 158 00 Praha 5

 

     ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ KE VZDĚLÁVÁNÍ

                  v  MATEŘSKÉ ŠKOLE, Praha 13, Běhounkova 2300

 Ředitelka školy rozhodla v souladu s § 34, § 165 odst.2 a § 183 odst. 2 zákona

č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), že vyhovuje žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole,

Praha 13, Běhounkova 2300, od 3.9.2018

uchazeč

výsledek řízení

R 1801

přijat/a

R 1802

přijat/a

R 1803

přijat/a

R 1804

přijat/a

R 1806

přijat/a

R 1808

přijat/a

R 1809

přijat/a

R 1811

přijat/a

R 1813

přijat/a

R 1814

přijat/a

R 1815

přijat/a

R 1816

přijat/a

R 1817

přijat/a

R 1818

přijat/a

R 1819

přijat/a

R 1820

přijat/a

R 1821

přijat/a

R 1824

přijat/a

R 1825

přijat/a

R 1830

přijat/a

R 1831

přijat/a

R 1832

přijat/a

R 1833

přijat/a

R 1835

přijat/a

R 1836

přijat/a

 

R 1837

přijat/a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  V Praze dne 5.6.2018

                                                                  Jaroslava Horová

                                                        ředitelka Mateřské školy, Praha 13,

                                                                          Běhounkova 2300

 

Rozhodnutí, kterým se nevyhovuje žádosti o přijetí, se oznamuje zasláním rozhodnutí písemně.

 

 PŘEDÁNÍ   ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ SE VYDÁVÁ 

NA INFORMATIVNÍ SCHŮZCE PRO RODIČE PŘIJATÝCH DĚTÍ

              V ÚTERÝ 19.6.2018 v 16,30hod. v  ČERVENÉ TŘÍDĚ.

 

U dětí, které byly u zápisu v naší MŠ a které byly přijaty do jiné mateřské školy, je potřeba,

aby rodiče podepsali „ zastavení přijímacího řízení“ v naší mateřské škole. Bude možno

podepsat na informativní schůzce nebo po 20.6.2018 v kanceláři u pí hospodářky.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                             

 

 

behunkova_foot.jpg