ZÁPIS  DO  MŠ 

 

 *********************************************************************************************************

 

ZÁPIS DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

na šk.rok 2024/2025 do MŠ Praha 13, BĚHOUNKOVA 2300: 

Zápis dětí do mateřské školy probíhá i mimo vyhlášené dny zápisu, tedy během průběhu školního roku, pokud je volná kapacita.

Postup při zápisu:      

 RODIČE PŘEDLOŽÍ:

      * ŽÁDOST O PŘIJETÍ DÍTĚTE DO MŠ

      

      * ORIGINÁL RODNÉHO LISTU k nahlédnutí

 

     *  EVIDENČNÍ LIST DÍTĚTE - obsahující lékařské  potvrzení o očkování a zdravotním 

                                                      stavu dítěte

     * platný průkaz totožnosti  (§ 36 odst. 4 správního řádu)

 

     * CIZINCI - povolení k trvalému pobytu     

 

  Tiskopisy ke stažení:  Evidencni_list pro dítě 2023.pdf

           

 

 *********************************************************************************************************

 KRITÉRIA PRO PŘIJETÍ DĚTÍ  DO MŠ BĚHOUNKOVA 2300:

Do MŠ se přednostně přijímá dítě:

1) které před začátkem školního roku ( nejpozději 31.8.) dosáhne věku 5 let - POVINNÉ PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ve spádovém obvodu

2) které dosáhne před začátkem školního roku (do 31.8.) věku 4 let

3) které dosáhne před začátkem školního roku (do 31.8.). věku 3 let

4) které dosáhne ve školním roce  do 31.12. věku 3 let

5) jehož rodiče jsou oba zaměstnáni (celodenní docházka)

 6) které má již sourozence v MŠ

7) které má trvalý pobyt v MČ Prahy 13 

Dále postupujeme v souladu s požadavky zřizovatele, tedy MČ Praha 13.

 ************************************************************************************************************************************

 

 

behunkova_foot.jpg