ZÁPIS  DO  MŠ 

Mateřská škola, Praha 13, Běhounkova 2300, 158 00 Praha 5

ROZHODNUTÍ  O  PŘIJETÍ  KE  VZDĚLÁVÁNÍ

                   v  MATEŘSKÉ ŠKOLE, Praha 13, Běhounkova 2300

 Ředitelka školy rozhodla v souladu s § 34, § 165 odst.2  a § 183 odst. 2 zákona

 č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání   (školský zákon), že vyhovuje žádosti o přijetí  k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole,   Praha 13, Běhounkova 2300, od 1.9.2021

 uchazeč

výsledek řízení

R 2101

přijat/a

R 2102

přijat/a

R 2105

přijat/a

R 2108

přijat/a

R 2109

přijat/a

R 2110

přijat/a

R 2112

přijat/a

R 2113

přijat/a

R 2114

přijat/a

R 2115

přijat/a

R 2116

přijat/a

R 2117

přijat/a

R 2119

přijat/a

R 2120

přijat/a

R 2121

přijat/a

R 2122

přijat/a

R 2124

přijat/a

R 2125

přijat/a

 

 

 

 

Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí za doručená.

V Praze dne 21.5.2021

                                                                                                       Jaroslava Horová

                                                                                            ředitelka Mateřské školy, Praha 13,

                                                                                                       Běhounkova 2300

Rozhodnutí o přijetí je možné si vyzvednout v kanceláři hospodářky školy dne 10.6.2021

 od 13 – 17hod.

Rozhodnutí, kterým se nevyhovuje žádosti o přijetí, se oznamuje zasláním rozhodnutí písemně.

Neplatí u dětí, které byly přijaty do jiné mateřské školy na Praze 13.

 ******************************************************

 ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

na školní rok 2021/2022

Vzhledem k mimořádné situaci v České republice bude ZÁPIS dětí do MŠ organizován bez přítomnosti dětí a rodičů. Na Praze 13 proběhne ve dnech od 3. do 9. května 2021.

 Co je potřeba k zápisu vyplnit a předložit: 

 

      * ŽÁDOST O PŘIJETÍ DÍTĚTE

      

      * KOPII RODNÉHO LISTU

 

     *  EVIDENČNÍ LIST DÍTĚTE - obsahující lékařské  potvrzení o očkování a zdravotním 

                                                      stavu dítěte

     * CIZINCI - povolení k trvalému pobytu

 

  Tiskopisy ke stažení:

 

            Žádost o přijetí do MŠ 2021

  

            Evidenční list 2021

 

Způsob a termín podání vyplněné

                                       ŽÁDOSTI O PŘIJETÍ A EVIDENČNÍHO LISTU:

                                        ( Žádost a Evidenční list je nutné podepsat)

od 3.5. – 9.5.2021

          VLOŽIT v OBÁLCE do sběrné schránky, která bude umístěna

          u vchodu do mateřské školy z ulice Běhounkova 2300,

          budou zde i prázdné formuláře, které je možné vyplnit na místě

          PO  - PÁ   8,00 – 9,00 a 16,00 – 17,00

   NEBO

          DATOVOU SCHRÁNKOU, jejíž vlastníkem je fyzická osoba

           Adresa datové schránky MŠ: f3kpehu

     NEBO

            E-MAILEM žádost je podepsána elektronickým podpisem rodiče

                                 na msbehoun2300@volny.cz

    NEBO

         POŠTOU na adresu: Mateřská škola, Praha 13, Běhounkova 2300,

                                         Stodůlky, 158 00 Praha 5

Každá žádost bude evidována pod REGISTRAČNÍM ČÍSLEM, které

bude rodičům sděleno e-mailem nebo telefonicky nebo datovou schránkou

MOŽNOST NAHLÉDNUTÍ DO SPISU – bude 11.5.2021 16 – 17

                                                                                    po telefonické  dohodě.

Výsledky Rozhodnutí o přijetí (registrační čísla žádostí, ne jména dětí)

budou zveřejněny na informačním okně MŠ z ulice Běhounkova 2300

a na webových stránkách MŠ do 20. května 2021.

Rozhodnutí o nepřijetí budou zaslány poštou do vlastních rukou.                                   

 

V Praze dne 29.3.2021

                                                                                     Jaroslava Horová

                                                                  ředitelka MŠ Praha 13, Běhounkova 2300

                

 KRITÉRIA PRO PŘIJETÍ DĚTÍ  DO MŠ BĚHOUNKOVA 2300:

Do MŠ se přednostně přijímá dítě:

1) které před začátkem školního roku ( nejpozději 31.8.) dosáhne věku 5 let - POVINNÉ PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ve spádovém obvodu

2) které dosáhne před začátkem školního roku (do 31.8.) věku 4 let

3) které dosáhne před začátkem školního roku (do 31.8.). věku 3 let

4) které dosáhne ve školním roce  do 31.12. věku 3 let

5) jehož rodiče jsou oba zaměstnáni (celodenní docházka)

 6) které má již sourozence v MŠ

5) které má trvalý pobyt v MČ Prahy 13 

Dále postupujeme v souladu s požadavky zřizovatele, tedy MČ Praha 13.

 *************************************************************************************************************************

   TISKOPIS:

                         EVIDENČNÍ LIST

je ke stažení na: https://www.praha13.cz/Materske-skoly-a-nejcastejsi-dotazy.html

 

*******************************************************************************************************

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                             

 

 

behunkova_foot.jpg