ZÁPIS  DO  MŠ 

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

na školní rok 2020/2021

 

Vzhledem k mimořádné situaci v České republice bude

ZÁPIS dětí do MŠ organizován bez přítomnosti dětí a rodičů. Na Praze 13 proběhne ve dnech od 4. do 15. května 2020.

 

Co je potřeba k zápisu vyplnit a předložit: 

       * ŽÁDOST O PŘIJETÍ DÍTĚTE

   s přílohami:        * KOPII RODNÉHO LISTU

                              *  ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O OČKOVÁNÍ DÍTĚTE

                                  DLE OČKOVACÍHO KALENDÁŘE

                              *  KOPII OČKOVACÍHO PRŮKAZU

    

Tiskopisy ke stažení:                      

Žádost o přijetí dítěte do MŠ

Čestné prohlášení očkování

Dětský očkovací kalendář

 

https://skolyprahy13.cz/zapis-do-ms-4-15-kvetna-2020/

 

 Způsob a termín podání vyplněné

           ŽÁDOSTI O PŘIJETÍ S PŘÍLOHAMI:

 ( žádost a čestné prohlášení je nutné podepsat zákonnými zástupci)

od 4.5. – 15.5.2020

          VLOŽIT v OBÁLCE do sběrné schránky, která bude

          umístěna  u vchodu do mateřské školy z ulice 

          Běhounkova 2300,

          budou zde i prázdné formuláře, které je možné 

          vyplnit na místě

          PO  - PÁ   8,00 – 9,00 a 16,00 – 17,00

   NEBO

          DATOVOU SCHRÁNKOU, jejíž vlastníkem je

                                                     fyzická osoba

           Adresa datové schránky MŠ: f3kpehu

     NEBO

                 E-MAILEM – žádost je podepsána

          elektronickým podpisem na msbehoun2300@volny.cz

    NEBO

         POŠTOU na adresu: Mateřská škola, Praha 13,

                                           Běhounkova 2300,

                                           Stodůlky, 158 00 Praha 5

Každá žádost bude evidována pod REGISTRAČNÍM ČÍSLEM, které bude rodičům sděleno e-mailem nebo telefonicky.

MOŽNOST NAHLÉDNUTÍ DO SPISU –

 bude po předběžné telefonické dohodě 20.5.2020 16 – 17

                   

Výsledky Rozhodnutí o přijetí ( registrační čísla žádostí, ne jména dětí) budou zveřejněny na informačním okně MŠ

z ulice Běhounkova 2300 a na webových stránkách MŠ

do konce května.

Rozhodnutí o nepřijetí budou zaslány poštou do vlastních rukou.                                   

 

V Praze dne 9.4.2020

 

                                                                                    Jaroslava Horová

                                                                   ředitelka MŠ Praha 13, Běhounkova 2300

 KRITÉRIA PRO PŘIJETÍ DĚTÍ  DO MŠ BĚHOUNKOVA 2300:

Do MŠ se přednostně přijímá dítě:

1) které před začátkem školního roku ( nejpozději 31.8.) dosáhne věku 5 let - POVINNÉ PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ve spádovém obvodu

2) které dosáhne před začátkem školního roku (do 31.8.) věku 4 let

3) které dosáhne před začátkem školního roku (do 31.8.). věku 3 let

4) které dosáhne ve školním roce  do 31.12. věku 3 let

5) jehož rodiče jsou oba zaměstnáni (celodenní docházka)

 6) které má již sourozence v MŠ

5) které má trvalý pobyt v MČ Prahy 13 

Dále postupujeme v souladu s požadavky zřizovatele, tedy MČ Praha 13.

 *************************************************************************************************************************

   TISKOPIS:

                         EVIDENČNÍ LIST se bude vyplňovat později

je ke stažení na: https://www.praha13.cz/Materske-skoly-a-nejcastejsi-dotazy.html

 

*******************************************************************************************************

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                             

 

 

behunkova_foot.jpg