PLATBY

PLATBY ČERVEN 2020

 1. STRAVNÉ A ŠKOLNÉ

  Do 15.5.2020 uhradí rodiče přihlášených dětí do obnoveného provozu od 25.5.2020 na účet MŠ Praha 13, Běhounkova 2300: 0127847399/0800

 1. ŠKOLNÉ ZA KVĚTEN : 125,- Kč  (od 25.5. – 31.5. – poměrná část)

 2. ŠKOLNÉ ZA ČERVEN : 500,-  (nehradí nejstarší 6 leté děti)

 3. STRAVNÉ ZA KVĚTEN

 4. STRAVNÉ ZA ČERVEN

  Rodiče dětí, které nyní nedocházejí do MŠ a které nejsou přihlášeny k obnovenému provozu, tyto částky neplatí. Budou upozorněni v případě dlužné částky telefonicky nebo e-mailem.

  V případě přeplatku a) děti, které končí docházku, budou vyrovnány                                      na účet v červenci – srpnu 2020

                             b) děti, které pokračují v docházce do MŠ  - jim budou přeplatky převedeny na příští školní rok do září 2020.

            Celkové vyúčtování bude provedeno v červenci – srpnu 2020.

  !!! PLATBY  za docházku  v období                      od 1.7. – 31.7.2020:

  Do 26.6.2020 uhradí rodiče přihlášených dětí na ČERVENEC na účet MŠ!!!

 1. ŠKOLNÉ : 500,- Kč Úplata za přihlášené dítě je nevratná.

                                    (nehradí nejstarší 6 leté děti)
 2. STRAVNÉ: 35,- Kč na dítě a den, omluvená absence se odečítá.

                      Stravné zaplatíte podle POČTU PŘIHLÁŠENÝCH DNŮ!

  Nevyčerpané stravné bude vyúčtováno v srpnu – září 2020.

B) PLAVÁNÍ  2.pol. 2019/2020 platíme 400,-

 - 5 lekcí - 1 lekce 80,-Kč (únor, březen)

do středy 10.6.2020 !!! na účet školy: 0127847399/0800

Ve zprávě pro příjemce uveďte: jméno dítěte – plavání.

C) ŠKOLA V PŘÍRODĚ – ZÁLOHA 1000,-Kč

Vrací se ve dnech  8.6. – 10.6.2020 od 15 – 17 v MODRÉ třídě!!!

D) ANGLIČTINA

         Peníze za neodučené hodiny vrací paní učitelka

Ing. Markéta Černá na váš účet, který jí musíte sdělit!!!,

na její email: makyca@post.cz

Do předmětu napište: Angličtina – vratka-+ jméno dítěte

E) KERAMIKA a FLÉTNA

Na 2. pololetí šk. roku 2019/2020 je nutné zaplatit odučené hodiny za KERAMIKU 500,-Kč a FLÉTNU 420,- Kč  

DO 10.6.2020!!!

na účet pí učitelky Karolíny Čihákové: 193 455 107/0300.

 

                                                                                              Jaroslava Horová

V Praze dne 3.6.2020                                     ředitelka MŠ Praha 13, Běhounkova 2300

 

behunkova_foot.jpg