PLATBY

 STANOVENÍ VÝŠE ÚPLATY ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ (ŠKOLNÉ) NA MĚSÍC PROSINEC 2020.

Na základě vyhlášky Vyhlášky č. 14/2005 Sb., je stanovena výše úplaty za předškolní vzdělávání na měsíc prosinec 2020 na částku 375,-Kč.(Vánoční prázdniny)

V Praze 8.12.2020                                    Jaroslava Horová

                                                                     ředitelka MŠ Praha 13, Běhounkova 2300

*************************************************************************************

STANOVENÍ VÝŠE ÚPLATY ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ (ŠKOLNÉ)

NA MĚSÍC ŘÍJEN 2020 (zpětně)

 

Na základě uzavření MŠ Praha 13, Běhounkova  2300  ve dnech

12.10. – 19.10.2020 (6 dní)  z důvodu karantény  (covid – 19) stanovuji

podle Vyhlášky č 14/2005 Sb.,  odst. 5,  ( více než 5 vyučovacích dnů) 

výši úplaty za předškolní vzdělávání na měsíc ŘÍJEN 2020 na částku 375,- Kč.

Tudíž vám bude odečtena částka 125,- Kč v měsíci listopadu 2020.

Úplaty za předškolní vzdělávání za měsíc listopad se snížení zatím netýká,

MŠ je uzavřena od 2.11. – do 5.11.2020, tj. 5 vyučovacích dnů.

 

 

V Praze dne 5.11.2020                            Jaroslava Horová

                                                     ředitelka MŠ Praha 13, Běhounkova 2300

 

**************************************************************************************

STRAVNÉ A ŠKOLNÉ

 DŮLEŽITÉ INFORMACE PRO RODIČE O PLATBÁCH  V NAŠÍ MŠ VE   ŠKOLNÍM ROCE 2020/2021 !!!

Co platíme:

1) *Úplatu za vzdělávání a školské služby (dříve školné).

  1. a) Výše úplaty je stanovena ve škol. roce 2020/2021 500,-měsíčně
  2. b) Vzdělávání dětí v posledním ročníku MŠ (5 – 6 letých a dětí

s odkladem školní docházky) se poskytuje bezúplatně, tedy neplatí tento příspěvek. (Změna od 1.1.2017)

                        Způsob platby:              trvalým příkazem v bance

                                               nebo formou Internet – banking            

                            do 10. - 15. dne v měsíci na účet mateřské školy

                            (Tyto změny jsou v platnosti od 1.1.2005 dle zákona č. 561/2004 Sb.,

                            o předškolním, školním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (§123,

                             odst. 4, od 27.6.2006 § 183, odst.7), od 1.3.2006 §6, odst.3 věty druhé

                               vyhlášky č. 14/2005 Sb. , od 1.9.2016 a 1.1.2017)

    2)*Stravné      40,- Kč denně (celodenní docházka)

                                      35,- Kč            (polodenní docházka)

                 děti s odkladem školní docházky platí vyšší normy:

                                      42,- Kč denně (celodenní docházka)

                                      37,- Kč            (polodenní docházka)

          Tyto změny jsou v platnosti od 8.3. 2005 dle vyhlášky 107/ 2005 Sb. o školním stravování.

            Během školního roku počítejte z důvodu inflace s mírným navýšením částky za stravné.

                        Způsob platby:              trvalým příkazem v bance

                                               nebo formou Internet – banking            

                            do 10. - 15. dne v měsíci na účet mateřské školy

!!!Platby za stravné a za úplatu za vzdělávání a školské služby - nutno vyplnit dotazník!!!!

             Bankovní účet MŠ: 0127847399/0800

                          Každé dítě dostane svůj kód - variabilní symbol!

3)* Příspěvky Klubu rodičů – částka 700 Kč pololetně

             Odsouhlasí se vždy na členské schůzi v září a platí se v hotovosti.                                                                    

                                                                 Jaroslava Horová

                                                              ředitelka MŠ – Praha 13, Běhounkova 2300

V Praze dne 7.8.2020

behunkova_foot.jpg