PLATBY

**************************************************************************************

STRAVNÉ A ŠKOLNÉ

 DŮLEŽITÉ INFORMACE PRO RODIČE O PLATBÁCH  V NAŠÍ MŠ VE   ŠKOLNÍM ROCE 2021/2022 !!!

Co platíme:

1) *Úplatu za vzdělávání a školské služby (dříve školné).

  1. a) Výše úplaty je stanovena ve škol. roce 2021/2022 500,-měsíčně
  2. b) Vzdělávání dětí v posledním ročníku MŠ (5 – 6 letých a dětí

s odkladem školní docházky) se poskytuje bezúplatně, tedy neplatí tento příspěvek. (Změna od 1.1.2017)

                        Způsob platby:              trvalým příkazem v bance

                                               nebo formou Internet – banking            

                            do 10. - 15. dne v měsíci na účet mateřské školy

                            (Tyto změny jsou v platnosti od 1.1.2005 dle zákona č. 561/2004 Sb.,

                            o předškolním, školním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (§123,

                             odst. 4, od 27.6.2006 § 183, odst.7), od 1.3.2006 §6, odst.3 věty druhé

                               vyhlášky č. 14/2005 Sb. , od 1.9.2016 a 1.1.2017)

    2)*Stravné      40,- Kč denně (celodenní docházka)

                                      35,- Kč            (polodenní docházka)

                 děti s odkladem školní docházky platí vyšší normy:

                                      42,- Kč denně (celodenní docházka)

                                      37,- Kč            (polodenní docházka)

          Tyto změny jsou v platnosti od 8.3. 2005 dle vyhlášky 107/ 2005 Sb. o školním stravování.

            Během školního roku počítejte z důvodu inflace s mírným navýšením částky za stravné.

                        Způsob platby:              trvalým příkazem v bance

                                               nebo formou Internet – banking            

                            do 10. - 15. dne v měsíci na účet mateřské školy

!!!Platby za stravné a za úplatu za vzdělávání a školské služby - nutno vyplnit dotazník!!!!

             Bankovní účet MŠ: 0127847399/0800

                          Každé dítě dostane svůj kód - variabilní symbol!

3)* Příspěvky Klubu rodičů – částka 700 Kč pololetně

             Odsouhlasí se vždy na členské schůzi v září a platí se v hotovosti.                                                                    

                                                                 Jaroslava Horová

                                                              ředitelka MŠ – Praha 13, Běhounkova 2300

V Praze dne 24.8.2021

behunkova_foot.jpg