INFORMACE PRO RODIČE:   ČTĚTĚ, ČTĚTE,ČTĚTE!!!

******************************************************************************************************

Mateřská škola, Praha 13, Běhounkova 2300, 158 00 Praha 5

PROVOZ  MŠ  BĚHOUNKOVA 2300

bude v pátek  29.9.2023 POUZE ve ŽLUTÉ TŘÍDĚ

                                                    (pro děti ze všech tříd)

od 7,00 – 17,00hod.!!!

(čtvrtek  28.9. je státní svátek – MŠ uzavřena)

VYZVEDÁVEJTE SVÉ DĚTI VČAS TAK, ABY SE BUDOVA

MOHLA  UZAMKNOUT V  17,00HOD!!!               

                                                                          Jaroslava Horová

                                                           ředitelka MŠ-Praha 13, Běhounkova 2300

********************************************************************************************************

 

KLUB RODIČŮ PŘI MATEŘSKÉ ŠKOLE BĚHOUNKOVA 2300

a

ŘEDITELKA MATEŘSKÉ ŠKOLY

zvou všechny rodiče

na        ČLENSKOU  SCHŮZI  KLUBU RODIČŮ

 ve středu  6.9.2023 v 17,15 hod.   na terase na školní zahradě.

Program schůze:

1) Přivítání

2) Výroční zpráva o činnosti klubu rodičů ve šk. r.2022/2023  (J. Horová)

3) Zpráva o hospodaření klubu

4) Volby nového výboru klubu        

5) Schválení programu činnosti a rozpočtu klubu a výše

    příspěvků pro nový školní rok 2023/2024            ( J. Horová)

6) Informace o mateřské škole –       J. Horová, ředitelka MŠ

                        - Povinné předškolní vzdělávání – základní informace

                         - Školní řád MŠ

                         - Doplňkové činnosti MŠ

                         - Informace o platbě stravného a školného      7) Různé

Organizační poznámka: Prosíme rodiče, aby se účastnili jediné schůze ve školním

      roce bez dětí. Děkujeme.

              ********************************************************************

Mateřská škola, Praha 13, Běhounkova 2300, Praha  5

 tel. MŠ: 251619700, ŠJ: 251619786, e-mail.:msbehoun2300@volny.cz

ORGANIZAČNI  POKYNY  PRO  RODIČE  A  DĚTI

NA  ZAČÁTKU ŠKOLNÍHO ROKU  2023 – 2024

--------------------------------------------------------------------------------------

ŠKOLNÍ ROK  2023/2024 pro MŠ ZAČÍNÁ v pátek  1. ZÁŘÍ 2023,

doporučený nástup dětí je v pondělí 4.9.2023

PROVOZ  MATEŘSKÉ ŠKOLY  JE  7,00  -  17,00 hod.

PROVOZNÍ DOBA  JEDNOTLIVÝCH  TŘÍD  od  ZÁŘÍ :

VÝCHODNÍ  STRANA

ŽLUTÁ  TŘÍDA     7,00    -    17,00 HOD.  

        ZAČÍNAJÍCÍ  TŘÍDA  PRO VŠECHNY TŘÍDY !!!!!                                              

           A     KONEČNÁ TŘÍDA PRO ŽLUTOU A ZELENOU TŘÍDU

ZELENÁ TŘÍDA   7,30    -    16,30 HOD.     

ZÁPADNÍ  STRANA                                   

MODRÁ  TŘÍDA    7,30   -   17,00 HOD.

                      KONEČNÁ třída  pro  MODROU  A  ČERVENOU  třídu

ČERVENÁ  TŘÍDA 7,30  -  16,30 HOD.

Seznamy dětí budou 1. září 2023 vyvěšeny

na vchodových  dveřích 

(západní a východní vchod ze zahrady).

*******************************************************************************************************

ZAČÍNAJÍCÍ třída ŽLUTÁ - funguje od 7,00  do 7,30  pro děti ze všech tříd.

Po 7,30 hod. se děti rozcházejí do ostatních tříd: MODRÉ, ČERVENÉ a do ZELENÉ 

KONEČNÁ třída  ŽLUTÁ - funguje od 16,30 do 17,00  pro děti ze žluté třídy a  zelené  třídy.

KONEČNÁ třída  MODRÁ funguje od 16,30 – 17,00 hod. pro děti z modré a červené třídy.

RODIČE! 

      PŘIVÁDĚJTE  SVÉ DĚTI DO MATEŘSKÉ ŠKOLY NEJPOZDĚJI  DO  8,15 hod.!

Rodiče NOVĚ PŘIJATÝCH DĚTÍ počítají se 14 denní adaptační dobou a děti chodí po obědě domů. Po dohodě s paní učitelkami postupně pobyt dětí v MŠ prodlužují.

*****************************************************************************

 POVINNÉ PŘEDŠKONÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

Předškolní vzdělávání je povinné ve školním roce 2022/2023 pro děti, které do konce srpna 2022 dovršily věku 5 let a děti s odkladem školní docházky (poslední ročník v MŠ).

Časové rozpětí plnění povinného předškolního vzdělávání: 8,00 – 12,00

         ( 4 povinné hodiny)

 1. Děti, které budou vzdělávány individuálně, budou docházet do mateřské školy na ověřování úrovně osvojování očekávaných výstupů v jednotlivých oblastech vzdělávání..
 2. Základní dokumenty pro povinné předškolní vzdělávání:
 • Rámcový program pro předškolní vzdělávání
 • Konkretizované očekávané výstupy
 • Desatero pro rodiče  
 • Školní vzdělávací program MŠ Běhounkova 2300  „S úsměvem do světa aneb smyslů máme pět, jimi poznáváme svět“.
 • Omluvenky 5 – 6 letých dětí oznamují rodiče VŽDY písemně na daném formuláři!!!
 • *************************************************************************************************

 NEPŘÍTOMNOST DÍTĚTE   HLASTE  UČITELCE  NA  TŘÍDĚ   ÚSTNĚ   NEBO      NAPIŠTE DO SEŠITU OMLUV V ŠATNĚ do  8,15 hod. / PLATÍ  I  PRO POZDĚJŠÍ PŘÍCHODY DĚTÍ/.

TELEFONICKY omlouvejte děti

                                                od 7,30 do 8,15 na tel. 251619786,

                                                 od 10 do 17 na tel. 251619700

Nepřítomnost dětí je možné omlouvat na e-mail příslušné třídy do 8,15 hod.

                VYZVEDÁVEJTE  SVÉ  DĚTI  VČAS,   ČEKAJÍ NA VÁS!

PŘEJEME  VŠEM  DĚTEM PŘÍJEMNÝ A RADOSTNÝ VSTUP 

DO NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY!

                       KOLEKTIV  MŠ – Praha 13, BĚHOUNKOVA 2300

*********************************************************************************************************************

                                 ČTĚTE V ODDÍLECH:  PLATBY!!!! OKÉNKO!!!

************************************************************************

       INFORMACE O PRVNÍM VSTUPU DÍTĚTE DO MŠ

Co potřebuje dítě do mateřské školy:

 • bačkorky
 • pyžámko               
 • do třídy:    tričko s krátkým rukávem
 •                  tepláčky nebo hrací kalhoty (chlapci)    
 •                   sukýnku nebo hrací kalhoty nebo leginky ( holčičky)
 •  náhradní spodní oblečení                  

na pobyt venku: jiné oblečení než do třídy

                            vhodné jsou teplákové soupravy

                            v létě kraťasy a kšiltovka (klobouček)

                            v zimě oteplovací souprava

                            vhodné jsou pevné pohodlné boty

Co platíme:

                   1/ Úplatu za školské služby (školné) - 500,- Kč měsíčně

            Dítě v posledním roce docházky do MŠ – neplatí úplatu za školské

        služby (školné). Platíme bankovním převodem na účet MŠ.

                   2/ Stravné: 45- Kč denně (celodenní docházka)

                                             38,- Kč           (polodenní docházka)

                  Děti s odkladem školní docházky:

                                 50,- Kč denně (celodenní docházka)

                                 43,- Kč           (polodenní docházka)

         Platíme bankovním převodem na účet mateřské školy. 

               Bankovní účet MŠ: 0127847399/0800

                   3/ Klub rodičů – 700,- Kč – pololetní příspěvky

                           Odsouhlasí se vždy na členské schůzi v září a platí se v hotovosti.

   ZAČÁTEK ŠKOLNÍHO ROKU 2023/2024 JE 1. ZÁŘÍ 2023.

  Rodiče dětí, které nastoupí později, oznámí ředitelce 

    pravděpodobný den nástupu do MŠ.

              TĚŠÍME SE NA VÁS!!!

**************************************************************************

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

behunkova_foot.jpg