INFORMACE PRO RODIČE:   ČTĚTĚ, ČTĚTE,ČTĚTE!!!

********************************************************************************************

 VÁŽENÍ RODIČE!                                     Praha 28.1.2022

Vzhledem k novým zjištěním při trasování pozitivně testované osoby KHS Praha ruší karanténu stanovenou 27.1.2022 a děti ze ZELENÉ a ŽLUTÉ třídy mohou nadále docházet do MŠ!

    Zdraví                              Jaroslava Horová, ředitelka MŠ

                                    

  INFORMACE

PRO RODIČE DĚTÍ ZE ŽLUTÉ A ZELENÉ TŘÍDY

Vážení rodiče!                                           Praha 27.1.2022

 

Ve dnech 24.1. – 25.1.2022 přišla většina dětí ze ŽLUTÉ a ZELENÉ třídy do rizikového kontaktu s pozitivně testovanou osobou a rodiče byli kontaktováni mateřskou školou. Dále budou kontaktováni HSHMP a tyto děti nastoupí 5 denní karanténu.

Po vyjádření Hygienické stanice hlavního města Prahy,  v souladu s vyhláškou  č. 14/2005 Sb., bude ŽLUTÁ třída uzavřena do PONDĚLÍ  31.1.2022 .

Znovuotevření ŽLUTÉ třídy plánujeme na ÚTERÝ 1.2.2022.

Děti, které nedocházely do ŽLUTÉ a ZELENÉ třídy od 24.1. – 25.1.2022 mohou nastoupit v pátek 28.1.2022 do ZELENÉ třídy

Děkuji za pochopení situace.

                                                                                            Jaroslava Horová

                                                                       ředitelka MŠ – Praha 13, Běhounkova 2300                       

SLEDUJTE NAŠE WEBOVÉ STRÁNKY

 A INFORMAČNÍ OKNO MŠ!!

 ***********************************************************************************************************

 

Vážení rodiče!!!

Potvrzení o výši vynaložených výdajů za umístění dítěte v mateřské škole dle § 38l zákona č.586/1992, o dani z příjmu v platném znění za období :  2021(školné) si vyzvedněte proti podpisu na třídě u pí učitelky od 25.1.2022.

 

*****************************************************************************

 

 INFORMACE K PROVOZNÍM PODMÍNKÁM OD 1.9.2021

                  V MŠ Praha 13, BĚHOUNKOVA 2300

 • VSTUP DO BUDOVY MŠ je povolen pouze s RESPIRÁTOREM zakrývající ústa a nos!
 • Pro rodiče a doprovázející osoby při vstupu do objektu a na pozemek mateřské školy platí používat respirátor po celou dobu přítomnosti.
 • PŘI VCHODU DO BUDOVY POUŽÍVEJTE DEZINFEKCI!
 • Děti MŠ v prostorách mateřské školy roušky nosit nemusí.
 • PŘÍCHOD do mateřské školy je do 8,30!!! Provoz MŠ je od 7 – 17.
 • Při vstupu do třídy bude prováděn ZDRAVOTNÍ FILTR, kdy bude dítěti měřena teplota bezkontaktním teploměrem. Při zvýšené teplotě, rýmě, kašli, zvracení, průjmu apod. nebude vstup dítěti do MŠ umožněn.
 • Doprovázející osoby dětí budou dodržovat nejméně 1,5 metrové rozestupy v prostorách a v šatnách dětí. V šatních prostorách se mohou vyskytovat pouze 4 dospělé osoby, ostatní budou čekat. Je nutné urychlit převlékání dětí. Dítě má do třídy jiné oblečení.
 • Rodič do třídy nevstupuje a předává dítě učitelce.

            Děti si budou hned po příchodu ze šatny důkladně mýt ruce.

 • Jídlo a pitný režim budou dětem servírovány správními zaměstnanci školy nebo pedagogy.
 • Dále postupujeme dle doporučených pokynů MŠMT

       V Praze 1.9.2021

                                                                                         Jaroslava Horová

                                                                       ředitelka MŠ Praha 13, Běhounkova 2300

*************************************************************************************************************

ORGANIZAČNI  POKYNY pro rodiče a děti 

na začátku školního roku  2021 – 2022

  2021/2022  začíná ve středu  1. ZÁŘÍ 2021

Provoz mateřské školy je  7,00  -  17,00 hod.

Provozní doba jednotlivých tříd od  ZÁŘÍ :

VÝCHODNÍ  STRANA

ŽLUTÁ  TŘÍDA     7,00    -    17,00 HOD.  

      ZAČÍNAJÍCÍ  TŘÍDA  PRO VŠECHNY TŘÍDY !!!!!        

       A     KONEČNÁ TŘÍDA PRO ŽLUTOU A ZELENOU TŘÍDU

ZELENÁ TŘÍDA    7,30    -    16,30 HOD.

 

ZÁPADNÍ  STRANA

MODRÁ  TŘÍDA    7,30   -  17,00 HOD.

         KONEČNÁ třída  pro  MODROU  A  ČERVENOU  třídu

ČERVENÁ  TŘÍDA 7,30  -  16,30 HOD.

Seznamy dětí budou 1. září 2021 vyvěšeny

na vchodových  dveřích 

(západní a východní vchod ze zahrady).

***************************************************

ZAČÍNAJÍCÍ třída ŽLUTÁ - funguje od 7,00  do 7,30  pro děti

ze všech tříd.

Po 7,30 hod. se děti rozcházejí do ostatních tříd: ZELENÉ, MODRÉ a ČERVENÉ.

KONEČNÁ třída  ŽLUTÁ - funguje od 16,30 do 17,00  pro děti ze žluté třídy a  zelené  třídy.

KONEČNÁ třída  MODRÁ funguje od 16,30 – 17,00 hod. pro

děti z modré a červené třídy.

RODIČE! 

      PŘIVÁDĚJTE  SVÉ DĚTI DO MATEŘSKÉ ŠKOLY NEJPOZDĚJI  DO  8,30 hod.!

**********************************************************************************

  POVINNÉ PŘEDŠKONÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

Předškolní vzdělávání je povinné ve školním roce 2021/2022 pro děti, které do konce srpna 2021 dovršily věku 5 let a děti s odkladem školní docházky (poslední ročník v MŠ).

Časové rozpětí plnění povinného předškolního vzdělávání: 8,00 – 12,00

         ( 4 povinné hodiny)

 1. Děti, které budou vzdělávány individuálně, budou docházet do mateřské školy na ověřování úrovně osvojování očekávaných výstupů v jednotlivých oblastech vzdělávání..
 2. Základní dokumenty pro povinné předškolní vzdělávání:
 • Rámcový program pro předškolní vzdělávání
 • Konkretizované očekávané výstupy
 • Desatero pro rodiče  
 • Školní vzdělávací program MŠ Běhounkova 2300  „S úsměvem do světa aneb smyslů máme pět, jimi poznáváme svět“.
 • Omluvenky 5 – 6 letých dětí oznamují rodiče VŽDY písemně na daném formuláři!!!
 • *************************************************************************************************

NEPŘÍTOMNOST DÍTĚTE   HLASTE  UČITELCE  NA  TŘÍDĚ   ÚSTNĚ   NEBO      NAPIŠTE DO SEŠITU OMLUV V ŠATNĚ do  8,30 hod. / PLATÍ  I  PRO POZDĚJŠÍ PŘÍCHODY DĚTÍ/.

TELEFONICKY omlouvejte děti od 7,30 do 8,30 na tel. 251619786,

                                                           od 10 do 17 na tel. 251619700

                VYZVEDÁVEJTE  SVÉ  DĚTI  VČAS,   ČEKAJÍ NA VÁS!

 

PŘEJEME  VŠEM  DĚTEM PŘÍJEMNÝ A RADOSTNÝ VSTUP 

DO NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY 

 

                       KOLEKTIV  MŠ – Praha 13, BĚHOUNKOVA 2300 

 **********************************************************************************************************

                                 ČTĚTE V ODDÍLECH:  PLATBY!!!! OKÉNKO!!!

************************************************************************

       INFORMACE O PRVNÍM VSTUPU DÍTĚTE DO MŠ

Co potřebuje dítě do mateřské školy:

 • bačkorky
 • pyžámko               
 • do třídy:    tričko s krátkým rukávem
 •                  tepláčky nebo hrací kalhoty (chlapci)    
 •                   sukýnku nebo hrací kalhoty nebo tepláčky ( holčičky)
 •  náhradní spodní oblečení                  

na pobyt venku: jiné oblečení než do třídy

                            vhodné jsou teplákové soupravy

                            v létě kraťasy a kšiltovka (klobouček)

                            v zimě oteplovací souprava

                            vhodné jsou pevné pohodlné boty

Co platíme:

                   1/ Úplatu za školské služby (školné) - 500,- Kč měsíčně

            Dítě v posledním roce docházky do MŠ – neplatí úplatu za školské

        služby (školné). Platíme bankovním převodem na účet MŠ.

                   2/ Stravné: 40,- Kč denně (celodenní docházka)

                                      35,- Kč           (polodenní docházka)

         Platíme bankovním převodem na účet mateřské školy

                                         (děti s odkladem šk. docházky mají vyšší sazby o 2,- Kč).

        Bankovní účet MŠ: 0127847399/0800

                   3/ Klub rodičů – 700,- Kč – pololetní příspěvky

                            Odsouhlasí se vždy na členské schůzi v září

                            a platí se v hotovosti.

   ZAČÁTEK ŠKOLNÍHO ROKU 2021/2022 JE 1. ZÁŘÍ 2021.

  Rodiče dětí, které nastoupí později, oznámí ředitelce 

    pravděpodobný den nástupu do MŠ.

              TĚŠÍME SE NA VÁS!!!

**************************************************************************

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

behunkova_foot.jpg