INFORMACE PRO RODIČE:   ČTĚTĚ, ČTĚTE,ČTĚTE!!!

********************************************************************************************************

Mateřská škola, Praha 13, Běhounkova 2300

A VÝBOR KLUBU RODIČŮ při MŠ Běhounkova 2300

pořádají  v sobotu 13.4.2024 ve 20 hodin

        25.JARNÍ PLES pro rodiče a přátele MŠ

ve Spolkovém domě v ulici K Vidouli 727.

Jarní ples zahájí taneční kroužek dětí MŠ Běhounkova 2300.

Hudba:  Jazztet Petra Krumphanzla

                   a video - diskotéka na přání

 Vstupenky na ples si můžete zakoupit od 1.3.2024 přímo v mateřské škole.

Srdečně zveme rodiče a přátele naší MŠ!!!

*******************************************************************************************************

Z Á P I S

dětí do 1. třídy   základní školy

na školní rok 2024/2025

se koná v jednotlivých základních školách na území Prahy 13

ve čtvrtek 4.4.2024 od   13 - 18 hod.

a v pátek  5.4.2024 od    13 - 17 hod.

Aplikace pro přihlašování dětí bude v základních školách zpřístupněna přibližně 2 týdny předem.

***************************************************************************

Rodiče!!!

Potvrzení o výši vynaložených výdajů za umístění dítěte v mateřské škole dle § 38l zákona č.586/1992, o dani z příjmu v platném znění za období : 2023 (školné) si vyzvedněte proti podpisu na třídě u pí učitelky od 24.1.2024.

Rodiče dětí, které docházely do MŠ Běhounkova 2300 v minulém školním roce, a již nedocházejí do MŠ, si mohou vyzvednout toto „Potvrzení“ proti podpisu u paní hospodářky od 24.1.2024 - ráno od 7 – 8,30 nebo od 12 – 13 nejlépe po telefonické domluvě (251 619 786).

****************************************************************************

Mateřská škola, Praha 13, Běhounkova 2300, Praha  5

 tel. MŠ: 251619700, ŠJ: 251619786, e-mail.:msbehoun2300@volny.cz

ORGANIZAČNI  POKYNY  PRO  RODIČE  A  DĚTI

NA  ZAČÁTKU ŠKOLNÍHO ROKU  2023 – 2024

--------------------------------------------------------------------------------------

ŠKOLNÍ ROK  2023/2024 pro MŠ ZAČÍNÁ v pátek  1. ZÁŘÍ 2023,

doporučený nástup dětí je v pondělí 4.9.2023

PROVOZ  MATEŘSKÉ ŠKOLY  JE  7,00  -  17,00 hod.

PROVOZNÍ DOBA  JEDNOTLIVÝCH  TŘÍD  od  ZÁŘÍ :

VÝCHODNÍ  STRANA

ŽLUTÁ  TŘÍDA     7,00    -    17,00 HOD.  

        ZAČÍNAJÍCÍ  TŘÍDA  PRO VŠECHNY TŘÍDY !!!!!                                              

           A     KONEČNÁ TŘÍDA PRO ŽLUTOU A ZELENOU TŘÍDU

ZELENÁ TŘÍDA   7,30    -    16,30 HOD.     

ZÁPADNÍ  STRANA                                   

MODRÁ  TŘÍDA    7,30   -   17,00 HOD.

                      KONEČNÁ třída  pro  MODROU  A  ČERVENOU  třídu

ČERVENÁ  TŘÍDA 7,30  -  16,30 HOD.

 

*******************************************************************************************************

ZAČÍNAJÍCÍ třída ŽLUTÁ - funguje od 7,00  do 7,30  pro děti ze všech tříd.

Po 7,30 hod. se děti rozcházejí do ostatních tříd: MODRÉ, ČERVENÉ a do ZELENÉ 

KONEČNÁ třída  ŽLUTÁ - funguje od 16,30 do 17,00  pro děti ze žluté třídy a  zelené  třídy.

KONEČNÁ třída  MODRÁ funguje od 16,30 – 17,00 hod. pro děti z modré a červené třídy.

RODIČE! 

      PŘIVÁDĚJTE  SVÉ DĚTI DO MATEŘSKÉ ŠKOLY NEJPOZDĚJI  DO  8,15 hod.!

Rodiče NOVĚ PŘIJATÝCH DĚTÍ počítají se 14 denní adaptační dobou a děti chodí po obědě domů. Po dohodě s paní učitelkami postupně pobyt dětí v MŠ prodlužují.

*****************************************************************************

 POVINNÉ PŘEDŠKONÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

Předškolní vzdělávání je povinné ve školním roce 2022/2023 pro děti, které do konce srpna 2022 dovršily věku 5 let a děti s odkladem školní docházky (poslední ročník v MŠ).

Časové rozpětí plnění povinného předškolního vzdělávání: 8,00 – 12,00

         ( 4 povinné hodiny)

 1. Děti, které budou vzdělávány individuálně, budou docházet do mateřské školy na ověřování úrovně osvojování očekávaných výstupů v jednotlivých oblastech vzdělávání..
 2. Základní dokumenty pro povinné předškolní vzdělávání:
 • Rámcový program pro předškolní vzdělávání
 • Konkretizované očekávané výstupy
 • Desatero pro rodiče  
 • Školní vzdělávací program MŠ Běhounkova 2300  „S úsměvem do světa aneb smyslů máme pět, jimi poznáváme svět“.
 • Omluvenky 5 – 6 letých dětí oznamují rodiče VŽDY písemně na daném formuláři!!!
 • *************************************************************************************************

 NEPŘÍTOMNOST DÍTĚTE   HLASTE  UČITELCE  NA  TŘÍDĚ   ÚSTNĚ   NEBO      NAPIŠTE DO SEŠITU OMLUV V ŠATNĚ do  8,15 hod. / PLATÍ  I  PRO POZDĚJŠÍ PŘÍCHODY DĚTÍ/.

TELEFONICKY omlouvejte děti

                                                od 7,30 do 8,15 na tel. 251619786,

                                                 od 10 do 17 na tel. 251619700

Nepřítomnost dětí je možné omlouvat na e-mail příslušné třídy do 8,15 hod.

                VYZVEDÁVEJTE  SVÉ  DĚTI  VČAS,   ČEKAJÍ NA VÁS!

PŘEJEME  VŠEM  DĚTEM PŘÍJEMNÝ A RADOSTNÝ VSTUP 

DO NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY!

                       KOLEKTIV  MŠ – Praha 13, BĚHOUNKOVA 2300

*********************************************************************************************************************

                                 ČTĚTE V ODDÍLECH:  PLATBY!!!! OKÉNKO!!!

************************************************************************

       INFORMACE O PRVNÍM VSTUPU DÍTĚTE DO MŠ

Co potřebuje dítě do mateřské školy:

 • bačkorky
 • pyžámko               
 • do třídy:    tričko s krátkým rukávem
 •                  tepláčky nebo hrací kalhoty (chlapci)    
 •                   sukýnku nebo hrací kalhoty nebo leginky ( holčičky)
 •  náhradní spodní oblečení                  

na pobyt venku: jiné oblečení než do třídy

                            vhodné jsou teplákové soupravy

                            v létě kraťasy a kšiltovka (klobouček)

                            v zimě oteplovací souprava

                            vhodné jsou pevné pohodlné boty

Co platíme:

                   1/ Úplatu za školské služby (školné) - 500,- Kč měsíčně

            Dítě v posledním roce docházky do MŠ – neplatí úplatu za školské

        služby (školné). Platíme bankovním převodem na účet MŠ.

                   2/ Stravné: 45- Kč denně (celodenní docházka)

                                             38,- Kč           (polodenní docházka)

                  Děti s odkladem školní docházky:

                                 50,- Kč denně (celodenní docházka)

                                 43,- Kč           (polodenní docházka)

         Platíme bankovním převodem na účet mateřské školy. 

               Bankovní účet MŠ: 0127847399/0800

                   3/ Klub rodičů – 700,- Kč – pololetní příspěvky

                           Odsouhlasí se vždy na členské schůzi v září a platí se v hotovosti.

   ZAČÁTEK ŠKOLNÍHO ROKU 2023/2024 JE 1. ZÁŘÍ 2023.

  Rodiče dětí, které nastoupí později, oznámí ředitelce 

    pravděpodobný den nástupu do MŠ.

              TĚŠÍME SE NA VÁS!!!

**************************************************************************

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

behunkova_foot.jpg