INFORMACE PRO RODIČE:   ČTĚTĚ, ČTĚTE,ČTĚTE!!!

   PŘIJÍMÁNÍ ZÁVAZNÝCH PŘIHLÁŠEK NA OBNOVENÝ PROVOZ

         MŠ  OD 25.5.2020 BYLO UKONČENO 15.5.2020!

  INFORMACE K PROVOZNÍM PODMÍNKÁM

OD  25.5.2020 V MŠ Praha 13, BĚHOUNKOVA 2300

              ( PRO PŘIHLÁŠENÉ DĚTI)

PROVOZ  MATEŘSKÉ ŠKOLY JE STEJNÝ OD 7 -17 hod.

OD 7 – 7,30 SE SCHÁZEJÍ  DĚTI ZE ŽLUTÉ A ZELENÉ VE ŽLUTÉ TŘÍDĚ

         a OD 7 – 7,30 SE SCHÁZEJÍ DĚTI Z ČERVENÉ A Z MODRÉ V MODRÉ TŘÍDĚ

           

         PŘÍCHOD do mateřské školy je do 8,30!!! Příchod v pozdější dobu v tomto období

                                                                       z hygienických důvodů nebude umožňován.

 • VSTUP  DO BUDOVY   je povolen pouze s ROUŠKOU nebo jiným ochranným prostředkem zakrývající ústa a nos!

 • DODRŽUJTE ODSTUP MEZI OSOBAMI  minimálně  2 metry!

 • ZAMEZTE SHLUKOVÁNÍ OSOB PŘED BUDOVOU!

 • PŘI VCHODU DO BUDOVY POUŽIJTE DEZINFEKCI!

 • Pro rodiče a doprovázející osoby při vstupu do objektu a na pozemek mateřské školy platí povinnost používat roušku po celou dobu přítomnosti.

   

 • Děti a pedagogové v prostorách mateřské školy roušky nosit nemusí.

   

 • Doprovázející osoby dětí budou dodržovat 2 metrové rozestupy před MŠ,

  ve vstupních prostorách a v šatnách dětí. V šatních prostorách se mohou vyskytovat pouze 3 dospělé osoby, ostatní budou čekat. Je nutné urychlit

  převlékání dětí. Dítě by mělo mít do třídy jiné oblečení.

  V šatně budou mít děti v uzavíratelném sáčku 2 ČISTÉ ROUŠKY!!!

  Rouška bude použita v případě na podezření na možné příznaky COVID-19 a na odchod domů. V případě, že přijde dítě v roušce do MŠ, rodič ji odnese.

 • Při prvním vstupu do mateřské školy jsou zákonní zástupci povinni předložit vyplněné a podepsané ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ o neexistenci příznaků virového onemocnění s datem vstupu do MŠ! Formulář je ke stažení na našich webových stránkách v oddíle  Obnovení provozu od  25.5.2020  a bude k dispozici v šatnách dětí. Bez předložení podepsaného Čestného prohlášení nebude dítě přijato do MŠ!

 • Před vstupem do třídy bude prováděn ZDRAVOTNÍ  FILTR, kdy bude dítěti měřena teplota bezkontaktním teploměrem. Doprovod dítěte by měl být zdráv! Při zvýšené teplotě, rýmě, kašli, zvracení, průjmu apod. nebude vstup dítěti do MŠ umožněn.

 •  Rodič do třídy nevstupuje a předává dítě učitelce při zdravotním filtru

  a vyčká na výsledek. Děti si budou hned po příchodu ze šatny důkladně mýt ruce.

 • Děti do mateřské školy nenosí žádné hračky, plyšáky apod.

 • Děti při pobytu venku se budou pohybovat pouze v areálu mateřské školy.

 • Jídlo a pitný režim budu dětem servírovány správními zaměstnanci školy nebo pedagogy.

 • Nevyzvednuté  igelitové tašky s věcmi, které zbyly v šatnách, si rodiče odnesou  k vyprání domů.
 • Dále postupujeme dle doporučených pokynů MŠMT, viz oddíl Obnovení provozu od 25.5.2020

   

        

LETNÍ PROVOZ v ČERVENCI budeme průběžně upřesňovat,

zajišťuje ho naše mateřská škola pro naše přihlášené děti

do 15.5.2020!!! (na Dotazníku o docházce) v případě obou zaměstnaných rodičů.

               SRPEN 2020 - Všechny mateřské školy Prahy 13 uzavřeny! 

Školní rok 2019/2020 končí pro mateřské školy v úterý 30.6.2020.

V případě jakýchkoli dotazů a nejasností kontaktujte ředitelku školy.

 

 INFORMACE O ZÁPISU DO MATEŘSKÉ ŠKOLY - viz oddíl Zápis do MŠ

7.4.2020     ŠKOLA V PŘÍRODĚ  v květnu v Hluboké nad Vltavou SE RUŠÍ. Záloha bude

                   rodičům vrácena po otevření MŠ nebo pak na Váš bankovní účet.

3.4.2020     ŽÁDOST O OŠETŘOVNÉ pro OSVČ  -

     Postup pro podání žádostí:

   1. Žadatel vyplní v českém jazyce žádost o poskytnutí dotace na jednoduchém formuláři.

   2. Podání žádosti VČETNĚ PŘÍLOH učiní žadatel na Ministerstvo průmyslu a obchodu 

         * prostřednictvím datové schránky wnswemb, do předmětu uvést fpmpo20, nebo

         * e-mailem, jehož přílohou bude vyplněný formulář opatřený elektronickým

       podpisem včetně příloh na adresu fpmpo20@mpo.cz a do předmětu uvést fpmpo20, nebo

         * originál žádosti podepsaný žadatelem poštou na adresu:

            Ministerstvo průmyslu a obchodu

            Na Františku 32

            110 15 Praha 1

            obálka musí být označena „fpmpo20“.

 V případě potřeby pomoci při vyplňování žádosti jsou žadatelům k dispozici obecní živnostenské úřady.

 Formulář a informace najdete:

https://www.mpo.cz/cz/podnikani/zivnostenske-podnikani/osetrovne-pro-osvc---vyzva-i--253750/

    Pokud budete potřebovat POTVRZENÍ O UZAVŘENÍ ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ       

        KONTAKTUJTE ŘEDITELKU ŠKOLY A DOMLUVTE S NÍ POSTUP, A TO

        TELEFONICKY - 605 414 455 nebo e-mailem: msbehoun2300@volny.cz

 

 27.3.2020 - ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ (ŠKOLNÉ)

                     Z důvodu přerušení provozu mateřské školy v měsíci BŘEZNU 2020 se snižuje

                     úplata na poměrnou částku 250,- Kč.. Pokud bude MŠ uzavřena celý měsíc,

                     výše úplaty bude nulová.

                  - STRAVNÉ  - na měsíc DUBEN zatím neplaťte.

                  - TRVALÝ PŘÍKAZ - pokud budete mít přeplatky stravného i školného,

                     vyrovnají se v měsíci červnu 2020 na Váš bankovní účet. 

                    Dále budeme postupovat podle aktuální situace.

16.3.2020  - 

ŽÁDOST O OŠETŘOVNÉ PŘI PÉČI O DÍTĚ DO 10 LET Z DŮVODU UZAVŘENÍ ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ -

      Tiskopis si můžete  vyzvednout v MŠ nebo poslat nebo zažádat elektronicky.

       Informace naleznete na:

 https://www.cssz.cz/web/cz/-/karantena-a-osetrovne-informace-pro-rodice-a-skolska-obdobna-zarizeni-

       VŽDY KONTAKTUJTE ŘEDITELKU ŠKOLY A DOMLUVTE S NÍ POSTUP, A TO

       TELEFONICKY - 605 414 455 nebo e-mailem: msbehoun2300@volny.cz

 

 Sdělení!!! 15.3.2020

Praha 13 ZAVÍRÁ MATEŘSKÉ ŠKOLY!

Bezpečnostní rada Prahy 13 uzavírá s okamžitou platností

všechny mateřské školy na území Prahy 13.

Aktuálně tak reaguje na vývoj situace

s rozšířením viru SARS-CoV-2. Opatření platí do odvolání.

Tímto usnesením se ruší bod II. usnesení

Bezpečnostní rady Prahy 13 ze dne 13-3.2020.

             David Vodrážka, starosta a předseda

             Bezpečnostní rady Prahy 13

 

 

 

 

  

 

 

behunkova_foot.jpg