INFORMACE PRO RODIČE:   ČTĚTĚ, ČTĚTE,ČTĚTE!!!

********************************************************************************************************

Vážení rodiče budoucích školáčků!                  Praha 20.11.2020

 

Rodiče dětí, které jsou v naší mateřské škole přihlášeny k povinnému předškolnímu vzdělávání (poslední rok v MŠ),

si vyzvednou v ČERVENÉ třídě  

PRACOVNÍ SEŠIT PRO BUDOUCÍHO ŠKOLÁČKA.

Pracovní sešit obsahuje doporučené oblasti, činnosti, náměty a pracovní listy.

Je také směrován pro děti, které v období nouzového stavu nebo nemoci nenavštěvují mateřskou školu.

Vyzvedněte si „PRACOVNÍ SEŠIT „

proti podpisu od 24.11. – do 30.11.2020 v ČERVENÉ třídě!

 

  

***************************************************************************

 

 

Vážení rodiče!                                            Praha 6.11.2020

 

NAŠE MATEŘSKÁ ŠKOLA SE ZNOVU OTEVÍRÁ

V PONDĚLÍ  9.11.2020  pro  zdravé děti.

Všechna Hygienická opatření jsou nadále v platnosti!

V současné době - době nouzového stavu v ČR - rozumně zvažujte docházku Vašich dětí do mateřské školy vzhledem k zákazům a omezením, které nám nouzový stav přináší, a vzhledem k Vašim možnostem.

Prosíme rodiče pro opravdu zodpovědný přístup, který nám napomůže zajistit provoz naší mateřské školy v prostředí částečného snížení míry rizika přenosu nákazy.

 

Děkuji za spolupráci při karanténě dětí a přeji hodně zdraví.

 

                                                 Jaroslava Horová

                                ředitelka MŠ Praha 13, Běhounkova 2300

 

Změny, které jsou v souvislosti se zamezením šíření nemoci Covid-19 nezbytné a doporučené MŠMT:

 

Všechny naplánované akce a doplňkové činnosti se nebudou konat do odvolání!

 

********************************************************************************************************

                                                                                                                       Praha 5.11.2020

Stanovení výše úplaty na měsíc ŘÍJEN 2020 - čtěte v oddíle PLATBY

********************************************************************************************************

Vážení  rodiče!                                                    1.11.2020

 

Vzhledem ke skutečnosti, že v kolektivu zaměstnanců naší mateřské školy je nově nahlášen potvrzený pozitivní test na nemoc covid, je naše mateřská škola po dohodě zřizovatelem a po vyjádření Hygienické stanice hlavního města Prahy

UZAVŘENA ve dnech od 2.11. do 8.11.2020   po dobu karantény dětí a zaměstnanců, kteří byli přítomni v MŠ od úterý 27.10.2020.

Rodiče  dětí, které byly v MŠ přítomny od úterý 27.10.2020 se musí s dětmi hlásit u svého dětského lékaře.

Bude jim zasláno e- mailem karanténní opatření MZ ČR.

Znovuotevření MŠ plánujeme  na pondělí  9.11.2020.

 

Děkuji za pochopení situace.

 

 

                                                   Jaroslava Horová

                                   ředitelka MŠ Praha 13, Běhounkova 2300

 

SLEDUJTE NAŠE WEBOVÉ STRÁNKY

 A INFORMAČNÍ OKNO MŠ!!

 

 ************************************************************ 

 INFORMACE O OŠETŘOVNÉM!                                            Praha 27.10.2020

Milí rodiče!

                  V souvislosti s uzavřením naší mateřské školy v období   od 12.10. do 19.10.2020 můžete žádat na ČSSZ "OŠETŘOVNÉ " při péči o dítě do 10 let věku za kalendářní měsíc (zpětně - v listopadu za říjen). Jedná se o nový formulář a získáte ho na webových stránkách CSSZ: https://eportal.cssz.cz/web/portal/tiskopisy-zoppd-m

Na formuláři si sami vyplníte prohlášení o uzavření MŠ.

(Nepotřebujete potvrzení od školy!)

Uvádějte správné údaje o MŠ!

Název: Mateřská škola, Praha 13, Běhounkova 2300

Ulice: Běhounkova 2300/7, Stodůlky,  158 00 Praha 5

IČ: 65 99 12 57

Důvod uzavření: Mimořádné opatření proti epidemii

 **********************************************************************************************************

Vážení rodiče!                                        Praha 19.10.2020

 

         V současné době - době nouzového stavu v ČR – jsou všechny školy uzavřeny, otevřené zůstaly pouze mateřské školy.

VeVÝZVĚ PRO RODIČE vedoucí odboru školství MČ Prahy 13,

pan Mgr. Jan Šafir apeluje především na omezení na nejmenší míru shromažďování většího množství lidí, zejména v uzavřených prostorách (https://skolyprahy13.cz/vyzva-pro-rodice/).

Proto rozumně zvažujte docházku Vašich dětí do mateřské školy vzhledem k zákazům a omezením, které nám nouzový stav přináší.

Oslovujeme tímto maminky na rodičovské dovolené nebo se starají o jejich starší sourozence nebo rodiče, kteří mají možnost si ponechat dítě doma.

NAŠE MATEŘSKÁ ŠKOLA SE ZNOVU OTEVÍRÁ

V ÚTERÝ 20.10.2020  pro  zdravé děti.

Všechna Hygienická opatření jsou nadále v platnosti!

Prosíme rodiče pro opravdu zodpovědný přístup, který nám napomůže zajistit provoz naší mateřské školy v prostředí částečného snížení míry rizika přenosu nákazy.

 

Děkujeme za pochopení.

 

                                                 Jaroslava Horová

                                  ředitelka MŠ Praha 13, Běhounkova 2300

 

Změny, které jsou v souvislosti se zamezením šíření nemoci Covid-19 nezbytné:

Všechny naplánované akce a doplňkové činnosti se nebudou konat

do odvolání!

 **********************************************************************************************************************

 

Vážení rodiče!                                                    Praha 13.10.2020

 

Po vyjádření Hygienické stanice hlavního města Prahy, po dohodě

se zřizovatelem a v souladu s vyhláškou č. 14/2005 Sb. bude

naše mateřská škola po dobu karantény pracovnic UZAVŘENA

do pondělí 19.10.2020.

Znovuotevření  mateřské školy plánujeme v úterý 20.10.2020. 

 Děkuji za pochopení situace.

                                              

                  Jaroslava Horová

                                                                       ředitelka MŠ  Praha 13, Běhounkova 2300

 

 

                                  

SLEDUJTE naše WEBOVÉ STRÁNKY A INFORMAČNÍ OKNO MŠ!!

 

******************************************************************************

 

 

Vážení  rodiče!                                  Praha 11.10.2020

 

 

Vzhledem ke skutečnosti, že v kolektivu zaměstnanců naší mateřské školy je nahlášen potvrzený pozitivní test na nemoc covid, je naše mateřská škola UZAVŘENA ve dnech

pondělí a úterý 12.10. a 13.10.2020  s tím, že Krajská hygienická stanice rozhodne o dalším postupu, o  kterém vás budeme informovat na našich webových stránkách a na informačním okně u provozního vchodu z ulice Běhounkova.

Děkuji za pochopení situace.

 

 

                                                                       Jaroslava Horová

                                                 ředitelka MŠ Praha 13, Běhounkova 2300

 

 

*********************************************************************************************************

 

 

 

 

VÁŽENÍ RODIČE!

 

 

 

Všechny dokumenty budou k dispozici na nástěnkách

v šatnách dětí od 10.9.2020. Schválení programu činnosti

Klubu rodičů a výše příspěvků na školní rok 2020/2021

budeme řešit Vašim písemným souhlasem. Též navržení

některých rodičů – zástupců jednotlivých tříd do výboru

Klubu rodičů, který se schází 3 – 5x během školního roku.

Proto sledujte nástěnky!!!

 

                                                Jaroslava Horová

                        ředitelka MŠ Praha 13, Běhounkova 2300

 

************************************************************************************************

                       INFORMACE K PROVOZNÍM PODMÍNKÁM OD 1.9.2020

                                   V MŠ Praha 13, BĚHOUNKOVA 2300

                                                 

 • VSTUP  DO BUDOVY   je povolen pouze s ROUŠKOU nebo jiným ochranným prostředkem zakrývající ústa a nos!

 • Pro rodiče a doprovázející osoby při vstupu do objektu a na pozemek mateřské školy platí  používat roušku po celou dobu přítomnosti.

 • Doprovázející osoby dětí budou dodržovat 2 metrové rozestupy v prostorách a v šatnách dětí. V šatních prostorách se mohou vyskytovat pouze 4 dospělé osoby, ostatní budou čekat. Je nutné urychlit převlékání dětí. Dítě má do třídy jiné oblečení.V šatně budou mít děti v uzavíratelném sáčku 1 ČISTOU ROUŠKU!!! Rouška bude použita v případě na podezření na možné příznaky COVID-19.

 • PŘI VCHODU DO BUDOVY POUŽÍVEJTE  DEZINFEKCI!

 • Děti a pedagogové v prostorách mateřské školy roušky nosit nemusí.

 •  PŘÍCHOD do mateřské školy je do 8,30!!!

 • Při vstupu do třídy bude prováděn ZDRAVOTNÍ  FILTR, kdy bude dítěti měřena teplota bezkontaktním teploměrem. Při zvýšené teplotě, rýmě, kašli, zvracení, průjmu apod. nebude vstup dítěti do MŠ umožněn.

 •  Rodič do třídy nevstupuje a předává dítě učitelce při zdravotním filtru

  a vyčká na výsledek. Děti si budou hned po příchodu ze šatny důkladně mýt ruce.

 • Jídlo a pitný režim budou dětem servírovány správními zaměstnanci školy nebo pedagogy.

 • Dále postupujeme dle doporučených pokynů MŠMT, Ministerstva zdravotnictví a HSHMP, které se mohou aktuálně měnit      

    

                         *******************

ORGANIZAČNI  POKYNY pro rodiče a děti 

na začátku školního roku  2020 – 2021

  2020/2021  začíná v úterý  1. ZÁŘÍ 2020

Provoz mateřské školy je  7,00  -  17,00 hod.

Provozní doba jednotlivých tříd od  ZÁŘÍ :

VÝCHODNÍ  STRANA

ŽLUTÁ  TŘÍDA     7,00    -    17,00 HOD.  

      ZAČÍNAJÍCÍ  TŘÍDA  PRO VŠECHNY TŘÍDY !!!!!        

       A     KONEČNÁ TŘÍDA PRO ŽLUTOU A ZELENOU TŘÍDU

ZELENÁ TŘÍDA    7,30    -    16,30 HOD.

 

ZÁPADNÍ  STRANA

MODRÁ  TŘÍDA    7,30   -  17,00 HOD.

         KONEČNÁ třída  pro  MODROU  A  ČERVENOU  třídu

ČERVENÁ  TŘÍDA 7,30  -  16,30 HOD.

***************************************************

ZAČÍNAJÍCÍ třída ŽLUTÁ - funguje od 7,00  do 7,30  pro děti ze všech tříd.

Po 7,30 hod. se děti rozcházejí do ostatních tříd: ZELENÉ, MODRÉ a ČERVENÉ.

KONEČNÁ třída  ŽLUTÁ - funguje od 16,30 do 17,00  pro děti ze žluté třídy a  zelené  třídy.

KONEČNÁ třída  MODRÁ funguje od 16,30 – 17,00 hod. pro děti z modré a červené třídy.

RODIČE! 

      PŘIVÁDĚJTE  SVÉ DĚTI DO MATEŘSKÉ ŠKOLY NEJPOZDĚJI  DO  8,30 hod.!

  POVINNÉ PŘEDŠKONÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

Předškolní vzdělávání je povinné ve školním roce 2020/2021 pro děti, které do konce srpna 2020 dovršily věku 5 let a děti s odkladem školní docházky (poslední ročník v MŠ).

Časové rozpětí plnění povinného předškolního vzdělávání: 8,00 – 12,00

       ( 4 povinné hodiny)

 1. Děti, které budou vzdělávány individuálně, budou docházet do mateřské školy na ověřování úrovně osvojování očekávaných výstupů v jednotlivých oblastech vzdělávání..
 2. Základní dokumenty pro povinné předškolní vzdělávání:
 • Rámcový program pro předškolní vzdělávání
 • Konkretizované očekávané výstupy
 • Desatero pro rodiče  
 • Školní vzdělávací program MŠ Běhounkova 2300  „S úsměvem do světa aneb smyslů Omluvenky 5 – 6 letých dětí oznamují rodiče VŽDY písemně na daném formuláři!!!máme pět, jimi poznáváme svět“.
 • Omluvenky 5 – 6 letých dětí oznamují rodiče VŽDY písemně na daném formuláři!!!

NEPŘÍTOMNOST DÍTĚTE   HLASTE  UČITELCE  NA  TŘÍDĚ   ÚSTNĚ   NEBO      NAPIŠTE DO SEŠITU OMLUV V ŠATNĚ do  8,30 hod. / PLATÍ  I  PRO POZDĚJŠÍ PŘÍCHODY DĚTÍ/.

TELEFONICKY omlouvejte děti od 7,30 do 8,30 na tel. 251619786,

                                                           od 10 do 17 na tel. 251619700

                VYZVEDÁVEJTE  SVÉ  DĚTI  VČAS,   ČEKAJÍ NA VÁS!

 

PŘEJEME  VŠEM  DĚTEM PŘÍJEMNÝ A RADOSTNÝ VSTUP 

DO NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY 

 

                       KOLEKTIV  MŠ – Praha 13, BĚHOUNKOVA 2300 

 **********************************************************************************************************

 EVIDENČNÍ LIST DÍTĚTE     (ke stažení v oddíle Zápis)

 potvrzený od lékaře je nutné předložit

 při prvním vstupu dítěte do mateřské školy

 od 1.9.2020! ( pro nově přijaté děti).

 *******************************************************************************************************

                                 ČTĚTE V ODDÍLU PLATBY!!!!

************************************************************************

       INFORMACE O PRVNÍM VSTUPU DÍTĚTE DO MŠ

Co potřebuje dítě do mateřské školy:

 • bačkorky
 • pyžámko               
 • do třídy:    tričko s krátkým rukávem
 •                  tepláčky nebo hrací kalhoty (chlapci)    
 •                   sukýnku nebo hrací kalhoty nebo tepláčky ( holčičky)
 •  náhradní spodní oblečení                  

na pobyt venku: jiné oblečení než do třídy

                            vhodné jsou teplákové soupravy

                            v létě kraťasy a kšiltovka (klobouček)

                            v zimě oteplovací souprava

                            vhodné jsou pevné pohodlné boty

Co platíme:

                   1/ Úplatu za školské služby (školné) - 500,- Kč měsíčně

            Dítě v posledním roce docházky do MŠ – neplatí úplatu za školské

        služby (školné). Platíme bankovním převodem na účet MŠ.

                   2/ Stravné: 40,- Kč denně (celodenní docházka)

                                      35,- Kč           (polodenní docházka)

         Platíme bankovním převodem na účet mateřské školy

                                         (děti s odkladem šk. docházky mají vyšší sazby o 2,- Kč).

        Bankovní účet MŠ: 0127847399/0800

                   3/ Klub rodičů – 700,- Kč – pololetní příspěvky

                            Odsouhlasí se vždy na členské schůzi v září

                            a platí se v hotovosti.

   ZAČÁTEK ŠKOLNÍHO ROKU 2020/2021 JE 1. ZÁŘÍ 2020.

  Rodiče dětí, které nastoupí později, oznámí ředitelce 

    pravděpodobný den nástupu do MŠ.

              TĚŠÍME SE NA VÁS!!!

**************************************************************************

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

behunkova_foot.jpg