INFORMACE PRO RODIČE:   ČTĚTĚ, ČTĚTE,ČTĚTE!!!

********************************************************************************************************

Mateřská škola, Praha 13, Běhounkova 2300

          ZVE  RODIČE  A  DĚTI  PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU

                                     (od 3 let)

  na        DEN  OTEVŘENÝCH  DVEŘÍ

 v úterý  18.dubna 2023: 15 - 17 MODRÉ  třídě (západní postran. vchod)

                Přijďte si pohrát a popovídat, jak to u nás vlastně chodí….

                20220426_114752.jpg    

******************************************************************************

Mateřská škola, Praha 13, Běhounkova 2300

a                                                                                          

VÝBOR  KLUBU  RODIČŮ                   si   Vás   dovolují   pozvat                        Plesový obrázek.png

  na   24.společenský    JARNÍ  PLES

                pro rodiče a přátele MŠ Běhounkova 2300,

            který se koná v sobotu 15.4.2023 od 20:00 – 02:00 hod.                      ve Spolkovém domě, K Vidouli 727, Praha 13

Cena vstupenky  399,-- Kč

(v ceně je obsaženo vstupné, malé občerstvení a los do soutěžní tomboly)

Vstupenky je možno zakoupit u paní učitelek, u pí hospodářky nebo telefonicky objednat na tel. 251619700, 251619786 od 10.3.2023.

 *************************************************************************************************************

Z Á P I S   dětí do 1. třídy   základní školy

na školní rok 2023/2024

se koná

v jednotlivých  základních školách na území Prahy 13

ve čtvrtek 13.4.2023 od 13 - 18 hod.

a v pátek  14.4.2023 od  13 - 17 hod.

*************************************************************************

Rodiče!!!

Potvrzení o výši vynaložených výdajů za umístění dítěte v mateřské škole dle § 38l zákona č.586/1992, o dani z příjmu v platném znění za období :  2022(školné) si vyzvedněte proti podpisu na třídě u pí učitelky od 25.1.2023.

Rodiče dětí, které docházely do MŠ Běhounkova 2300 o letním provozu, si mohou vyzvednout toto „Potvrzení“ u paní hospodářky ráno od 7 – 8,30 nebo od 12 – 13 nejlépe po telefonické domluvě (251 619 786).

****************************************************************************

POZVÁNÍ

Mateřská škola, Praha 13, BĚHOUNKOVA  2300

Vás srdečně zve na oslavu svých 30. narozenin

ve středu 18.1.2023 od 15 - 18 hod.

Naše školička byla otevřena 4. ledna 1993 jako první mateřská škola v nově vzniklé České republice.

Program:

ZELENÁ třída:  OTEVŘENÉ DVEŘE –  od 15 -18 hod.

                         * výstava fotografií, dětských prací

                                       * video-zážitky

                         * malé občerstvení, posezení

ČERVENÁ třída:

Středa - 18.1.2023   16,00 - vystoupení dětí MŠ pro rodiče

                                             a zvané hosty

*****************************************************************************

Mateřská škola, Praha 13, Běhounkova 2300, Praha  5

 tel. MŠ: 251619700, ŠJ: 251619786, e-mail.:msbehoun2300@volny.cz

ORGANIZAČNI  POKYNY  PRO  RODIČE  A  DĚTI

NA  ZAČÁTKU ŠKOLNÍHO ROKU  2022 – 2023

--------------------------------------------------------------------------------------

ŠKOLNÍ ROK  2022/2023  ZAČÍNÁ ve ČTVRTEK  1. ZÁŘÍ 2022

PROVOZ  MATEŘSKÉ ŠKOLY  JE  7,00  -  17,00 hod.

PROVOZNÍ DOBA  JEDNOTLIVÝCH  TŘÍD  od  ZÁŘÍ :

VÝCHODNÍ  STRANA

ŽLUTÁ  TŘÍDA     7,00    -    17,00 HOD.  

        ZAČÍNAJÍCÍ  TŘÍDA  PRO VŠECHNY TŘÍDY !!!!!                                              

           A     KONEČNÁ TŘÍDA PRO ŽLUTOU A ZELENOU TŘÍDU

ZELENÁ TŘÍDA   8,00    -    14,30 HOD.

      odpoledne od 14,30  a  v pátek  od 13,00  ve žluté  třídě    

ZÁPADNÍ  STRANA                                   

MODRÁ  TŘÍDA    7,30   -   17,00 HOD.

                      KONEČNÁ třída  pro  MODROU  A  ČERVENOU  třídu

ČERVENÁ  TŘÍDA 7,30  -  16,30 HOD.

Seznamy dětí budou 1. září 2022 vyvěšeny

na vchodových  dveřích 

(západní a východní vchod ze zahrady).

*******************************************************************************************************

ZAČÍNAJÍCÍ třída ŽLUTÁ - funguje od 7,00  do 7,30  pro děti ze všech tříd.

Po 7,30 hod. se děti rozcházejí do ostatních tříd: MODRÉ a ČERVENÉ, do ZELENÉ v 8 hod-

KONEČNÁ třída  ŽLUTÁ - funguje od 14,30 (PÁ od 13) do 17,00  pro děti ze žluté třídy a  zelené  třídy.

KONEČNÁ třída  MODRÁ funguje od 16,30 – 17,00 hod. pro děti z modré a červené třídy.

RODIČE! 

      PŘIVÁDĚJTE  SVÉ DĚTI DO MATEŘSKÉ ŠKOLY NEJPOZDĚJI  DO  8,15 hod.!

Rodiče NOVĚ PŘIJATÝCH DĚTÍ počítají se 14 denní adaptační dobou a děti chodí po obědě domů. Po dohodě s paní učitelkami postupně pobyt dětí v MŠ prodlužují.

*****************************************************************************

 POVINNÉ PŘEDŠKONÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

Předškolní vzdělávání je povinné ve školním roce 2022/2023 pro děti, které do konce srpna 2022 dovršily věku 5 let a děti s odkladem školní docházky (poslední ročník v MŠ).

Časové rozpětí plnění povinného předškolního vzdělávání: 8,00 – 12,00

         ( 4 povinné hodiny)

 1. Děti, které budou vzdělávány individuálně, budou docházet do mateřské školy na ověřování úrovně osvojování očekávaných výstupů v jednotlivých oblastech vzdělávání..
 2. Základní dokumenty pro povinné předškolní vzdělávání:
 • Rámcový program pro předškolní vzdělávání
 • Konkretizované očekávané výstupy
 • Desatero pro rodiče  
 • Školní vzdělávací program MŠ Běhounkova 2300  „S úsměvem do světa aneb smyslů máme pět, jimi poznáváme svět“.
 • Omluvenky 5 – 6 letých dětí oznamují rodiče VŽDY písemně na daném formuláři!!!
 • *************************************************************************************************

 NEPŘÍTOMNOST DÍTĚTE   HLASTE  UČITELCE  NA  TŘÍDĚ   ÚSTNĚ   NEBO      NAPIŠTE DO SEŠITU OMLUV V ŠATNĚ do  8,15 hod. / PLATÍ  I  PRO POZDĚJŠÍ PŘÍCHODY DĚTÍ/.

TELEFONICKY omlouvejte děti

                                                od 7,30 do 8,15 na tel. 251619786,

                                                 od 10 do 17 na tel. 251619700

                VYZVEDÁVEJTE  SVÉ  DĚTI  VČAS,   ČEKAJÍ NA VÁS!

PŘEJEME  VŠEM  DĚTEM PŘÍJEMNÝ A RADOSTNÝ VSTUP 

DO NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY!

                       KOLEKTIV  MŠ – Praha 13, BĚHOUNKOVA 2300

*********************************************************************************************************************

 

                                 ČTĚTE V ODDÍLECH:  PLATBY!!!! OKÉNKO!!!

************************************************************************

       INFORMACE O PRVNÍM VSTUPU DÍTĚTE DO MŠ

Co potřebuje dítě do mateřské školy:

 • bačkorky
 • pyžámko               
 • do třídy:    tričko s krátkým rukávem
 •                  tepláčky nebo hrací kalhoty (chlapci)    
 •                   sukýnku nebo hrací kalhoty nebo tepláčky ( holčičky)
 •  náhradní spodní oblečení                  

na pobyt venku: jiné oblečení než do třídy

                            vhodné jsou teplákové soupravy

                            v létě kraťasy a kšiltovka (klobouček)

                            v zimě oteplovací souprava

                            vhodné jsou pevné pohodlné boty

Co platíme:

                   1/ Úplatu za školské služby (školné) - 500,- Kč měsíčně

            Dítě v posledním roce docházky do MŠ – neplatí úplatu za školské

        služby (školné). Platíme bankovním převodem na účet MŠ.

                   2/ Stravné: 45- Kč denně (celodenní docházka)

                                             38,- Kč           (polodenní docházka)

                  Děti s odkladem školní docházky:

                                 50,- Kč denně (celodenní docházka)

                                 43,- Kč           (polodenní docházka)

         Platíme bankovním převodem na účet mateřské školy. 

               Bankovní účet MŠ: 0127847399/0800

                   3/ Klub rodičů – 700,- Kč – pololetní příspěvky

                           Odsouhlasí se vždy na členské schůzi v září a platí se v hotovosti.

   ZAČÁTEK ŠKOLNÍHO ROKU 2022/2023 JE 1. ZÁŘÍ 2022.

  Rodiče dětí, které nastoupí později, oznámí ředitelce 

    pravděpodobný den nástupu do MŠ.

              TĚŠÍME SE NA VÁS!!!

**************************************************************************

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

behunkova_foot.jpg