INFORMACE PRO RODIČE:   ČTĚTĚ, ČTĚTE,ČTĚTE!!!

VŠEM DĚTEM A RODIČŮM PŘEJEME KRÁSNÉ PRÁZDNINY PLNÉ SLUNCE A MNOHO NEZAPOMENUTELNÝCH ZÁŽITKŮ!

**************************************************************************

LETNÍ PROVOZ OD 1.7. - 31.7.2020

PRO PŘIHLÁŠENÉ DĚTÍ Z NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY ZAJIŠŤUJE NAŠE MATEŘSKÁ ŠKOLA.

PROVOZ JE OD  - 17 hodin ve ŽLUTÉ TŘÍDĚ!!!

Rodiče zaplatí do 26.6.2020 školné a stravné dle pokynů v oddíle PLATBY.

                            *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *

 8.6.2020  POZVÁNÍ (Interní akce pouze pro děti)

 Ve čtvrtek 18.6.2020 od 10 – 11 hod. se koná na zahradě naší mateřské školy

            PASOVÁNÍ NA ŠKOLÁKA aneb rozloučení

          s ČERVENOU TŘÍDOU - s budoucími školáčky.

Zveme tímto také děti z ČERVENÉ třídy, které nyní v obnoveném provozu nedocházejí do MŠ, aby se zúčastnily této interní akce, a přišly na zahradu naší MŠ v 10 hodin. Při“ pasování“ si vyzvednou malé dárečky na rozloučenou, výkresy, případně zapomenuté věci ze šatny.

Rodiče přivedou děti na zahradu v 10 hodin, podepíší „ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ „ o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění, předají dítě paní učitelce a vyzvednou si je

zase v 11 hodin.

SRDEČNĚ ZVEME DĚTI Z ČERVENÉ TŘÍDY!

Dospělé osoby musí mít v areálu MŠ ROUŠKU!

*******************************************************************************************************

 3.6.2020

PLATBY ZA ČERVEN  A ČERVENEC + HRAZENÍ DOPLATKŮ ZA PLAVÁNÍ,

                                                                                     KERAMIKU A FLÉTNU

                                + INFORMACE O VRÁCENÍ NEODUČENÝCH HODIN ZA ANGLIČTINU 

                                 + VRÁCENÍ ZÁLOHY ZA ŠKOLU V PŘÍRODĚ

                                 ČTĚTE V ODDÍLU PLATBY!!!!

**************************************************************************

 29.5.2020     ZÁPIS DO MŠ :

      ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

file:///C:/Users/skolka/Documents/SCANY/Rozhodnutí%20o%20přijetí%20na%202020-2021.pdf

VIZ ODDÍL Zápis do MŠ  

**************************************************************************

!!! DĚTI, KTERÉ NAVŠTĚVOVALY NAŠI MATEŘSKOU ŠKOLU

 VE ŠKOL ROCE 2019/2020 jsou nadále zapsány do naší mateřské školy na školní rok 2020/2021!!!!

Mimo děti, které odcházejí do 1. třídy základní školy.

Pokud někdo žádá pro své dítě o odklad školní docházky,

nechť urychleně oznámí tuto skutečnost ředitelce!.

****************************************************************************

PŘIJÍMÁNÍ ZÁVAZNÝCH PŘIHLÁŠEK NA OBNOVENÝ PROVOZ

         MŠ  OD 25.5.2020 BYLO UKONČENO 15.5.2020!

  INFORMACE K PROVOZNÍM PODMÍNKÁM

OD  25.5.2020 V MŠ Praha 13, BĚHOUNKOVA 2300

              ( PRO PŘIHLÁŠENÉ DĚTI)

PROVOZ  MATEŘSKÉ ŠKOLY JE STEJNÝ OD 7 -17 hod.

OD 7 – 7,30 SE SCHÁZEJÍ  DĚTI ZE ŽLUTÉ A ZELENÉ VE ŽLUTÉ TŘÍDĚ

         a OD 7 – 7,30 SE SCHÁZEJÍ DĚTI Z ČERVENÉ A Z MODRÉ V MODRÉ TŘÍDĚ

           

         PŘÍCHOD do mateřské školy je do 8,30!!! Příchod v pozdější dobu v tomto období

                                                                       z hygienických důvodů nebude umožňován.

 • VSTUP  DO BUDOVY   je povolen pouze s ROUŠKOU nebo jiným ochranným prostředkem zakrývající ústa a nos!

 • DODRŽUJTE ODSTUP MEZI OSOBAMI  minimálně  2 metry!

 • ZAMEZTE SHLUKOVÁNÍ OSOB PŘED BUDOVOU!

 • PŘI VCHODU DO BUDOVY POUŽIJTE DEZINFEKCI!

 • Pro rodiče a doprovázející osoby při vstupu do objektu a na pozemek mateřské školy platí povinnost používat roušku po celou dobu přítomnosti.

   

 • Děti a pedagogové v prostorách mateřské školy roušky nosit nemusí.

   

 • Doprovázející osoby dětí budou dodržovat 2 metrové rozestupy před MŠ,

  ve vstupních prostorách a v šatnách dětí. V šatních prostorách se mohou vyskytovat pouze 3 dospělé osoby, ostatní budou čekat. Je nutné urychlit

  převlékání dětí. Dítě by mělo mít do třídy jiné oblečení.

  V šatně budou mít děti v uzavíratelném sáčku 2 ČISTÉ ROUŠKY!!!

  Rouška bude použita v případě na podezření na možné příznaky COVID-19 a na odchod domů. V případě, že přijde dítě v roušce do MŠ, rodič ji odnese.

 • Při prvním vstupu do mateřské školy jsou zákonní zástupci povinni předložit vyplněné a podepsané ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ o neexistenci příznaků virového onemocnění s datem vstupu do MŠ! Formulář je ke stažení na našich webových stránkách v oddíle  Obnovení provozu od  25.5.2020  a bude k dispozici v šatnách dětí. Bez předložení podepsaného Čestného prohlášení nebude dítě přijato do MŠ!

 • Před vstupem do třídy bude prováděn ZDRAVOTNÍ  FILTR, kdy bude dítěti měřena teplota bezkontaktním teploměrem. Doprovod dítěte by měl být zdráv! Při zvýšené teplotě, rýmě, kašli, zvracení, průjmu apod. nebude vstup dítěti do MŠ umožněn.

 •  Rodič do třídy nevstupuje a předává dítě učitelce při zdravotním filtru

  a vyčká na výsledek. Děti si budou hned po příchodu ze šatny důkladně mýt ruce.

 • Děti do mateřské školy nenosí žádné hračky, plyšáky apod.

 • Děti při pobytu venku se budou pohybovat pouze v areálu mateřské školy.

 • Jídlo a pitný režim budu dětem servírovány správními zaměstnanci školy nebo pedagogy.

 • Nevyzvednuté  igelitové tašky s věcmi, které zbyly v šatnách, si rodiče odnesou  k vyprání domů.
 • Dále postupujeme dle doporučených pokynů MŠMT, viz oddíl Obnovení provozu od 25.5.2020

   

        

LETNÍ PROVOZ v ČERVENCI budeme průběžně upřesňovat,

zajišťuje ho naše mateřská škola pro naše přihlášené děti

do 15.5.2020!!! (na Dotazníku o docházce) v případě obou zaměstnaných rodičů.

               SRPEN 2020 - Všechny mateřské školy Prahy 13 uzavřeny! 

Školní rok 2019/2020 končí pro mateřské školy v úterý 30.6.2020.

V případě jakýchkoli dotazů a nejasností kontaktujte ředitelku školy.

 

 INFORMACE O ZÁPISU DO MATEŘSKÉ ŠKOLY - viz oddíl Zápis do MŠ

 

 

 

 

 

 

behunkova_foot.jpg