INFORMACE PRO RODIČE

 

7.4.2020     INFORMACE O ZÁPISU DO MATEŘSKÉ ŠKOLY budou k dispozici od 9.4.2020

7.4.2020     ŠKOLA V PŘÍRODĚ  v květnu v Hluboké nad Vltavou SE RUŠÍ. Záloha bude

                   rodičům vrácena po otevření MŠ nebo pak na Váš bankovní účet.

3.4.2020     ŽÁDOST O OŠETŘOVNÉ pro OSVČ  -

     Postup pro podání žádostí:

   1. Žadatel vyplní v českém jazyce žádost o poskytnutí dotace na jednoduchém formuláři.

   2. Podání žádosti VČETNĚ PŘÍLOH učiní žadatel na Ministerstvo průmyslu a obchodu 

         * prostřednictvím datové schránky wnswemb, do předmětu uvést fpmpo20, nebo

         * e-mailem, jehož přílohou bude vyplněný formulář opatřený elektronickým

       podpisem včetně příloh na adresu fpmpo20@mpo.cz a do předmětu uvést fpmpo20, nebo

         * originál žádosti podepsaný žadatelem poštou na adresu:

            Ministerstvo průmyslu a obchodu

            Na Františku 32

            110 15 Praha 1

            obálka musí být označena „fpmpo20“.

 V případě potřeby pomoci při vyplňování žádosti jsou žadatelům k dispozici obecní živnostenské úřady.

 Formulář a informace najdete:

https://www.mpo.cz/cz/podnikani/zivnostenske-podnikani/osetrovne-pro-osvc---vyzva-i--253750/

    Pokud budete potřebovat POTVRZENÍ O UZAVŘENÍ ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ       

        KONTAKTUJTE ŘEDITELKU ŠKOLY A DOMLUVTE S NÍ POSTUP, A TO

        TELEFONICKY - 605 414 455 nebo e-mailem: msbehoun2300@volny.cz

 

 27.3.2020 - ZÁPIS DO PRVNÍCH TŘÍD ZÁKLADNÍCH ŠKOL -

                   BUDE PROBÍHAT PŘEVÁŽNĚ ELEKTRONICKY, A TO OD 6.4.2020 - 20.4.2020!

     Důležité informace najdete na:https://skolyprahy13.cz/zapis-do-zakladnich-skol-2020-21/

 27.3.2020 - ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ (ŠKOLNÉ)

                     Z důvodu přerušení provozu mateřské školy v měsíci BŘEZNU 2020 se snižuje

                     úplata na poměrnou částku 250,- Kč.. Pokud bude MŠ uzavřena celý měsíc,

                     výše úplaty bude nulová.

                  - STRAVNÉ  - na měsíc DUBEN zatím neplaťte.

                  - TRVALÝ PŘÍKAZ - pokud budete mít přeplatky stravného i školného,

                     vyrovnají se v měsíci červnu 2020 na Váš bankovní účet. 

                    Dále budeme postupovat podle aktuální situace.

16.3.2020  - 

ŽÁDOST O OŠETŘOVNÉ PŘI PÉČI O DÍTĚ DO 10 LET Z DŮVODU UZAVŘENÍ ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ -

      Tiskopis si můžete  vyzvednout v MŠ nebo poslat nebo zažádat elektronicky.

       Informace naleznete na:

 https://www.cssz.cz/web/cz/-/karantena-a-osetrovne-informace-pro-rodice-a-skolska-obdobna-zarizeni-

       VŽDY KONTAKTUJTE ŘEDITELKU ŠKOLY A DOMLUVTE S NÍ POSTUP, A TO

       TELEFONICKY - 605 414 455 nebo e-mailem: msbehoun2300@volny.cz

 

 Nové sdělení!!! 15.3.2020

Praha 13 ZAVÍRÁ MATEŘSKÉ ŠKOLY!

Bezpečnostní rada Prahy 13 uzavírá s okamžitou platností

všechny mateřské školy na území Prahy 13.

Aktuálně tak reaguje na vývoj situace

s rozšířením viru SARS-CoV-2. Opatření platí do odvolání.

Tímto usnesením se ruší bod II. usnesení

Bezpečnostní rady Prahy 13 ze dne 13-3.2020.

             David Vodrážka, starosta a předseda

             Bezpečnostní rady Prahy 13

 

 

Od 12.3.2020 od 14 hodin vláda ČR vyhlásila NOUZOVÝ STAV (30 dní) v České republice.

 

 

 

 

INFORMACEKORONAVIRUS – COVID 19

 

************************************************************************************************************

INFORMACE O LETNÍM PROVOZU 2020!!!

Vážení rodiče!

Po dohodě se zřizovatelem, MČ Praha 13, oznamujeme, že ve školním roce 2019/2020

budou v letních měsících v provozu náhradní mateřské školy pouze v měsíci červenci.

V červenci 2020 zajišťuje náhradní provoz:

MŠ Praha 13, Mezi Školami 2323:    1.7. - 15.7.2020      (NOVÉ BUTOVICE)

MŠ Praha 13, Ovčí Hájek 2177:       16.7. - 31.7.2020      (NOVÉ BUTOVICE)

                 SRPEN 2020 - Všechny mateřské školy Prahy 13 uzavřeny! 

Školní rok 2019/2020 končí pro mateřské školy v úterý 30.6.2020.

V případě jakýchkoli dotazů a nejasností kontaktujte ředitelku školy.

 

 

***************************************************************************

Rodiče! 

Potvrzení o výši vynaložených výdajů za umístění dítěte v mateřské škole dle § 38l zákona č.586/1992, o dani z příjmu v platném znění za období :  2019 (školné) si vyzvedněte proti podpisu na třídě u pí učitelky od 24.1.2020.

 

Rodiče dětí z jiných mateřských škol, které navštěvovaly naši mateřskou školu o letním provozu od 1.7. - 15.7.2019, si mohou potvrzení vyzvednout v té třídě, do které docházely jejich děti, též proti podpisu.

************************************************************************************************************

 

behunkova_foot.jpg