INFORMACE PRO RODIČE:   ČTĚTĚ, ČTĚTE,ČTĚTE!!!

****************************************************************************************************

Vážení rodiče!                                                                        Praha 31.3.2022

Havárie vody je opravena! Od pátku 1.4.2022 je obnoven

provoz naší mateřské školy!

                                      Zdraví                        

                                                                                   Jaroslava Horová

                                                                 ředitelka MŠ Praha 13, Běhounkova 2300

********************************************************************************************************

Vážení rodiče!                                                       Praha 30.3.2022 - ODPOLEDNE

Vzhledem k velké havárii vody na Praze 13 a dle aktuálních informací MÚ Praha 13, který vychází z posledních zpráv Pražských vodovodů a kanalizací, a.s.,

budou všechny školy a školky z hygienických důvodů ve čtvrtek 31.3.2022 uzavřeny!

Bohužel i naše mateřská škola bude UZAVŘENA.

Nevoďte, prosím, děti do školky!

Havárie by měla být opravena během čtvrtka 31.3.2022.

                                                                           Jaroslava Horová

                                                                 ředitelka MŠ Praha 13, Běhounkova 2300

SLEDUJTE NAŠE WEBOVÉ STRÁNKY!!!

 *********************************************************************************************************

   

Vážení rodiče,                                        středa 30.3.2022

po zkontrolování  momentální situace s vodou v naší mateřské škole je naše MŠ OTEVŘENA!

Pokud by se vyskytly problémy, s vodou, budou rodiče na našich webových stránkách informováni, případně jednotlivě.

                                                   Zdraví    Jaroslava Horová 

                                                                                        ředitelka MŠ-Prah 13, Běhounkova 2300

*********************************************************************************************************************

INFORMACE KE ZMĚNĚ MIMOŘÁDNÉHO OPATŘENÍ MZD K NOŠENÍ OCHRANNÉHO PROSTŘEDKU S ÚČINNOSTÍ OD 14. 3. 2022
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že dne 9. 3. 2022 vláda schválila mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví o zákazu pohybu a pobytu bez ochranných prostředků dýchacích cest, s účinností ode dne 14. března 2022 (ZDE).
Tímto mimořádným opatřením se od 14. 3. 2022 ruší ve vysoké míře povinnost nosit ochranný prostředek ve vnitřních prostorech budov. Povinnost nosit ochranný prostředek tak zůstává pouze v prostředcích veřejné dopravy, ve zdravotnických zařízeních a ve vybraných zařízeních sociálních služeb. V platnosti také zůstávají obecné výjimky z povinnosti nosit ochranný prostředek jako doposud (osoby s poruchou intelektu, ze zdravotních důvodu apod.).
Ruší se tedy mimo jiné plošně povinnost nosit ochranný prostředek ve školách a školských zařízeních, a to jak pro děti, žáky a studenty, tak pro zaměstnance či třetí osoby nacházející se v škole či školském zařízení. Nikdo tedy není povinen ve škole nebo školském zařízení nosit ochranný prostředek.

Od 14.3.2022 tedy platí, že
• děti, žáci, studenti nemusí nosit ochranný prostředek ve škole nebo školském zařízení v žádných případech bez ohledu na to, zda jsou usazeni, mají rozestupy apod.,
• zaměstnanci nemusí nosit ochranný prostředek ve škole nebo školském zařízení v žádných případech, bez ohledu na to, zda poskytují vzdělávání či nikoliv,
• třetí osoby nemusí v žádných případech nosit ochranný prostředek,
• pokud se v rámci vzdělávacích aktivit využije k přesunu dětí, žáků studentů a zaměstnanců prostředku veřejné dopravy, jsou všichni po dobu pobytu v prostředku veřejné dopravy povinni mít nasazen ochranný prostředek, nejedná-li se o osoby, které mají z této povinnosti výjimku,
• pokud žáci nebo studenti konají praxi ve zdravotnických zařízeních nebo ve vybraných zařízeních sociálních služeb, kde je i po 14. 3. 2022 povinnost nosit ochranný prostředek, jsou tito žáci a studenti povinni dodržovat toto mimořádné opatření a v souladu s ním mít v těchto zařízeních nasazen ochranná prostředek.
Obecně pak není povinnost nosit ochranný prostředek např. na hromadných, kulturních, sportovních akcích, divadelních představeních, v muzeích nebo kinech.
Zároveňsi dovolujeme upozornit, že již nyní nejsou v platnosti žádná mimořádná covidová opatření, která by výhradně upravovala provoz a výuku škol a školských zařízení. Platí však, že je nutné ve vztahu ke COVID-19 respektovat obecná pravidla, například výše uvedené opatření k ochraně dýchacích cest.

Předchozí stanoviska a metodická doporučení ponecháváme umístěna na https://www.edu.cz/balicek-informaci-pro-skoly-na-novy-skolni-rok-2021-2022/ jako informativní.
Při zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví ve školách postupuje vedení škol v souladu s § 29 školského zákona.
                                                                                                   MŠMT, 11. 3. 2022

***********************************************************************************************************

 

Vážení rodiče!                                                                                  Praha 10.2.2022                                                                                                   

ŽÁDOST O OŠETŘOVNÉ PŘI PÉČI O DÍTĚ /JINOU OSOBU/ ZA KALENDÁŘNÍ MĚSÍC

PŘI MIMOŘÁDNÝCH OPATŘENÍCH PŘI EPIDEMII  KRIZOVÉ OŠETŘOVNÉ

najdete v oddíle pro pojištěnce na

      https://eportal.cssz.cz/web/portal/-/tiskopisy/zoppd-m-2021

  a předložíte svému zaměstnavateli (škola toto potvrzení nepotvrzuje).

 *******************************************************************************************************

Vážení rodiče!                                           Praha 7.2.2022

      Po vyjádření HSHMP, kdy je nařízena izolace a karanténa pedagogickým i nepedagogickým pracovnicím MŠ, se souhlasem zřizovatele a v souladu se Zákonem o mimořádném ředitelském volnu pro období epidemie onemocnění covid-19

vyhlašuji   

                               ŘEDITELSKÉ VOLNO

                      na úterý 8.2. a středu  9.2.2022.

OŠETŘOVNÉ:

 https://eportal.cssz.cz/web/portal/-/tiskopisy/zoppd-m-2021

Znovuotevření  mateřské školy plánujeme

             ve čtvrtek  10.2.2022.

                                                          Jaroslava Horová

                                   ředitelka MŠ – Praha 13, Běhounkova 2300

      SLEDUJTE STÁLE NAŠE WEBOVÉ STRÁNKY!!!

******************************************************************************

Vážení rodiče!                                    Praha 6.2.2022

 

Po vyjádření Hygienické stanice hlavního města Prahy oznamujeme, že v MŠ Běhounkova 2300 je nařízena izolace a karanténa pracovnic školní kuchyně a některých provozních pracovnic od pondělí 6.2. do čtvrtka 10.2.2022. Škola nemůže zajistit stravování! Proto, pokud přivedete děti do MŠ v pondělí 7.2., dejte jim s 

       sebou jídlo na celý den (3 svačinky).

Během pondělí 7.2.se dozvíte, zda bude MŠ fungovat do čtvrtka či nikoliv.

   Děkuji za pochopení situace.

                                                                        Jaroslava Horová

                                    ředitelka MŠ – Praha 13, Běhounkova 2300

                     

SLEDUJTE NAŠE WEBOVÉ STRÁNKY

 *************************************************************************************************************

 

  INFORMACE

  PRO RODIČE DĚTÍ ZE ŽLUTÉ A ZELENÉ TŘÍDY

Vážení rodiče!                                          Praha 31.1.2022

Ve dnech 26.1. – 27.1.2022 přišla většina dětí ze ŽLUTÉ a ZELENÉ třídy do rizikového kontaktu s pozitivně testovanou osobou a rodiče byli kontaktováni mateřskou školou. Dále budou kontaktováni HSHMP a tyto děti spadají do  5 denní karantény, která končí v úterý 1.2.2022.

Proto budou třídy ŽLUTÁ i ZELENÁ uzavřeny v úterý 1.2.2022.

Předpokládáme, že obě třídy budou v provozu ve středu 2.2.2022.

Děkuji za pochopení situace.

                                                                                   Jaroslava Horová

                                                            ředitelka MŠ – Praha 13, Běhounkova 2300                   

SLEDUJTE NAŠE WEBOVÉ STRÁNKY!!!

****************************************************************************

 

VÁŽENÍ RODIČE!                                     Praha 28.1.2022

Vzhledem k novým zjištěním při trasování pozitivně testované osoby KHS Praha ruší karanténu stanovenou 27.1.2022 a děti ze ZELENÉ a ŽLUTÉ třídy mohou nadále docházet do MŠ!

    Zdraví                              Jaroslava Horová, ředitelka MŠ

                                    

  INFORMACE

PRO RODIČE DĚTÍ ZE ŽLUTÉ A ZELENÉ TŘÍDY

Vážení rodiče!                                           Praha 27.1.2022

 

Ve dnech 24.1. – 25.1.2022 přišla většina dětí ze ŽLUTÉ a ZELENÉ třídy do rizikového kontaktu s pozitivně testovanou osobou a rodiče byli kontaktováni mateřskou školou. Dále budou kontaktováni HSHMP a tyto děti nastoupí 5 denní karanténu.

Po vyjádření Hygienické stanice hlavního města Prahy,  v souladu s vyhláškou  č. 14/2005 Sb., bude ŽLUTÁ třída uzavřena do PONDĚLÍ  31.1.2022 .

Znovuotevření ŽLUTÉ třídy plánujeme na ÚTERÝ 1.2.2022.

Děti, které nedocházely do ŽLUTÉ a ZELENÉ třídy od 24.1. – 25.1.2022 mohou nastoupit v pátek 28.1.2022 do ZELENÉ třídy

Děkuji za pochopení situace.

                                                                                            Jaroslava Horová

                                                                       ředitelka MŠ – Praha 13, Běhounkova 2300                       

SLEDUJTE NAŠE WEBOVÉ STRÁNKY

 A INFORMAČNÍ OKNO MŠ!!

 ***********************************************************************************************************

 

Vážení rodiče!!!

Potvrzení o výši vynaložených výdajů za umístění dítěte v mateřské škole dle § 38l zákona č.586/1992, o dani z příjmu v platném znění za období :  2021(školné) si vyzvedněte proti podpisu na třídě u pí učitelky od 25.1.2022.

 

*****************************************************************************

 

 INFORMACE K PROVOZNÍM PODMÍNKÁM OD 1.9.2021

                  V MŠ Praha 13, BĚHOUNKOVA 2300

 • VSTUP DO BUDOVY MŠ je povolen pouze s RESPIRÁTOREM zakrývající ústa a nos!
 • Pro rodiče a doprovázející osoby při vstupu do objektu a na pozemek mateřské školy platí používat respirátor po celou dobu přítomnosti.
 • PŘI VCHODU DO BUDOVY POUŽÍVEJTE DEZINFEKCI!
 • Děti MŠ v prostorách mateřské školy roušky nosit nemusí.
 • PŘÍCHOD do mateřské školy je do 8,30!!! Provoz MŠ je od 7 – 17.
 • Při vstupu do třídy bude prováděn ZDRAVOTNÍ FILTR, kdy bude dítěti měřena teplota bezkontaktním teploměrem. Při zvýšené teplotě, rýmě, kašli, zvracení, průjmu apod. nebude vstup dítěti do MŠ umožněn.
 • Doprovázející osoby dětí budou dodržovat nejméně 1,5 metrové rozestupy v prostorách a v šatnách dětí. V šatních prostorách se mohou vyskytovat pouze 4 dospělé osoby, ostatní budou čekat. Je nutné urychlit převlékání dětí. Dítě má do třídy jiné oblečení.
 • Rodič do třídy nevstupuje a předává dítě učitelce.

            Děti si budou hned po příchodu ze šatny důkladně mýt ruce.

 • Jídlo a pitný režim budou dětem servírovány správními zaměstnanci školy nebo pedagogy.
 • Dále postupujeme dle doporučených pokynů MŠMT

       V Praze 1.9.2021

                                                                                         Jaroslava Horová

                                                                       ředitelka MŠ Praha 13, Běhounkova 2300

*************************************************************************************************************

ORGANIZAČNI  POKYNY pro rodiče a děti 

na začátku školního roku  2021 – 2022

  2021/2022  začíná ve středu  1. ZÁŘÍ 2021

Provoz mateřské školy je  7,00  -  17,00 hod.

Provozní doba jednotlivých tříd od  ZÁŘÍ :

VÝCHODNÍ  STRANA

ŽLUTÁ  TŘÍDA     7,00    -    17,00 HOD.  

      ZAČÍNAJÍCÍ  TŘÍDA  PRO VŠECHNY TŘÍDY !!!!!        

       A     KONEČNÁ TŘÍDA PRO ŽLUTOU A ZELENOU TŘÍDU

ZELENÁ TŘÍDA    7,30    -    16,30 HOD.

 

ZÁPADNÍ  STRANA

MODRÁ  TŘÍDA    7,30   -  17,00 HOD.

         KONEČNÁ třída  pro  MODROU  A  ČERVENOU  třídu

ČERVENÁ  TŘÍDA 7,30  -  16,30 HOD.

Seznamy dětí budou 1. září 2021 vyvěšeny

na vchodových  dveřích 

(západní a východní vchod ze zahrady).

***************************************************

ZAČÍNAJÍCÍ třída ŽLUTÁ - funguje od 7,00  do 7,30  pro děti

ze všech tříd.

Po 7,30 hod. se děti rozcházejí do ostatních tříd: ZELENÉ, MODRÉ a ČERVENÉ.

KONEČNÁ třída  ŽLUTÁ - funguje od 16,30 do 17,00  pro děti ze žluté třídy a  zelené  třídy.

KONEČNÁ třída  MODRÁ funguje od 16,30 – 17,00 hod. pro

děti z modré a červené třídy.

RODIČE! 

      PŘIVÁDĚJTE  SVÉ DĚTI DO MATEŘSKÉ ŠKOLY NEJPOZDĚJI  DO  8,30 hod.!

**********************************************************************************

  POVINNÉ PŘEDŠKONÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

Předškolní vzdělávání je povinné ve školním roce 2021/2022 pro děti, které do konce srpna 2021 dovršily věku 5 let a děti s odkladem školní docházky (poslední ročník v MŠ).

Časové rozpětí plnění povinného předškolního vzdělávání: 8,00 – 12,00

         ( 4 povinné hodiny)

 1. Děti, které budou vzdělávány individuálně, budou docházet do mateřské školy na ověřování úrovně osvojování očekávaných výstupů v jednotlivých oblastech vzdělávání..
 2. Základní dokumenty pro povinné předškolní vzdělávání:
 • Rámcový program pro předškolní vzdělávání
 • Konkretizované očekávané výstupy
 • Desatero pro rodiče  
 • Školní vzdělávací program MŠ Běhounkova 2300  „S úsměvem do světa aneb smyslů máme pět, jimi poznáváme svět“.
 • Omluvenky 5 – 6 letých dětí oznamují rodiče VŽDY písemně na daném formuláři!!!
 • *************************************************************************************************

NEPŘÍTOMNOST DÍTĚTE   HLASTE  UČITELCE  NA  TŘÍDĚ   ÚSTNĚ   NEBO      NAPIŠTE DO SEŠITU OMLUV V ŠATNĚ do  8,30 hod. / PLATÍ  I  PRO POZDĚJŠÍ PŘÍCHODY DĚTÍ/.

TELEFONICKY omlouvejte děti od 7,30 do 8,30 na tel. 251619786,

                                                           od 10 do 17 na tel. 251619700

                VYZVEDÁVEJTE  SVÉ  DĚTI  VČAS,   ČEKAJÍ NA VÁS!

 

PŘEJEME  VŠEM  DĚTEM PŘÍJEMNÝ A RADOSTNÝ VSTUP 

DO NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY 

 

                       KOLEKTIV  MŠ – Praha 13, BĚHOUNKOVA 2300 

 **********************************************************************************************************

                                 ČTĚTE V ODDÍLECH:  PLATBY!!!! OKÉNKO!!!

************************************************************************

       INFORMACE O PRVNÍM VSTUPU DÍTĚTE DO MŠ

Co potřebuje dítě do mateřské školy:

 • bačkorky
 • pyžámko               
 • do třídy:    tričko s krátkým rukávem
 •                  tepláčky nebo hrací kalhoty (chlapci)    
 •                   sukýnku nebo hrací kalhoty nebo tepláčky ( holčičky)
 •  náhradní spodní oblečení                  

na pobyt venku: jiné oblečení než do třídy

                            vhodné jsou teplákové soupravy

                            v létě kraťasy a kšiltovka (klobouček)

                            v zimě oteplovací souprava

                            vhodné jsou pevné pohodlné boty

Co platíme:

                   1/ Úplatu za školské služby (školné) - 500,- Kč měsíčně

            Dítě v posledním roce docházky do MŠ – neplatí úplatu za školské

        služby (školné). Platíme bankovním převodem na účet MŠ.

                   2/ Stravné: 40,- Kč denně (celodenní docházka)

                                      35,- Kč           (polodenní docházka)

         Platíme bankovním převodem na účet mateřské školy

                                         (děti s odkladem šk. docházky mají vyšší sazby o 2,- Kč).

        Bankovní účet MŠ: 0127847399/0800

                   3/ Klub rodičů – 700,- Kč – pololetní příspěvky

                            Odsouhlasí se vždy na členské schůzi v září

                            a platí se v hotovosti.

   ZAČÁTEK ŠKOLNÍHO ROKU 2021/2022 JE 1. ZÁŘÍ 2021.

  Rodiče dětí, které nastoupí později, oznámí ředitelce 

    pravděpodobný den nástupu do MŠ.

              TĚŠÍME SE NA VÁS!!!

**************************************************************************

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

behunkova_foot.jpg