INFORMACE PRO RODIČE:   ČTĚTĚ, ČTĚTE,ČTĚTE!!!

**********************************************************************************************

ZMĚNA TERMÍNU:!!!

PASOVÁNÍ NA ŠKOLÁKA SE KONÁ V PÁTEK 18.6.2021 V 10,00

*****************************************************************************

  INFORMACE K OTEVŘENÍ  MŠ, Praha 13, Běhounkova 2300                                            od 3.5.2021

Vážení rodiče!                                                        Praha  29.4.2021

Na základě opatření MZCR a jednání vlády ČR ze dne 29.4.2021

se naše mateřská škola otevírá pro všechny děti, které jsou řádně přihlášeny k docházce,

                               v pondělí 3.5.2021.

 • Provoz MŠ bude od 7,00 – do 17 hodin.
 • Testování dětí antigenními neinvazivními testy se ruší.
 • Doprovázející osoby dětí budou nadále dodržovat v MŠ povinné rozestupy (aspoň 1,5 m), nasazené respirátory a dezinfekci. Děti ochranu nosu a úst v MŠ mít nemusí.

     Děkuji Vám za spolupráci a trpělivost a dětem přeji

                 úspěšný návrat do MŠ!

                                                          

                                                                             Jaroslava Horová

                                                         ředitelka MŠ Praha 13, Běhounkova 2300

***********************************************************************************************************

SLEDUJTE INFORMACE K LETNÍMU PROVOZU  viz ODDÍL  LETNÍ PROVOZ

a ODDÍL: Přihláška k letnímu provozu                                                                 19.4.2021

******************************************************************************************************

FOTOGRAFIE  Z KARNEVALU 

 si můžete vyzvednout  v týdnu od 19.4. - 23.4. od 15 - 16 hod.

  v ZELENÉ třídě - fotografie DĚTÍ ze ŽLUTÉ ZELENÉ třídy

  v ČERVENÉ  třídě - fotografie DĚTÍ z MODRÉ A ČERVENÉ třídy.

  SADA FOTOGRAFIÍ Z KARNEVALU stojí 270,- Kč.

***************************************************************************

 Vážení rodiče!                                                                8.4.2021

          Naše mateřská škola se v pondělí 12.4.2021 otevírá pro děti s povinným předškolním vzděláváním podle Mimořádného opatření MZCR 14600/2021-1/MIN/KAN.

(S ostatními mladšími dětmi se počítá až ve 3. fázi otevírání škol.)

Děti budou rozděleny do 2 skupin  nejvýše 15 dětí. To se týká         dětí  z ČERVENÉ třídy a 4 dětí ze ZELENÉ třídy.                               * Provoz MŠ bude od 7,30 - 17 hodin

* Testování dětí antigenními neinvazivními testy bude probíhat

 2x týdně, a to v pondělí a ve čtvrtek od 7,30  - 8,30

 v mateřské škole na určeném testovacím místě v doprovodu rodičů.  * Asistence rodičů bude umožněna a vítána..   Pokud dítě bude       navštěvovat  MŠ, je testování povinné. 

* Doprovázející osoby dětí budou nadále dodržovat v MŠ povinné rozestupy (aspoň 1,5 m), nasazené respirátory a dezinfekci. Děti ochranu nosu a úst v MŠ mít nemusí. 

 * Pokyny k testování a seznamy dětí do 2 skupin budou v pondělí    12.4.2021 vyvěšeny na vchodových dveřích. 

* Rodiče, počítejte ráno s časovou rezervou aspoň 20 minut,  protože budete čekat na výsledek testu dítěte.       

 Děkuji  Vám za spolupráci a dětem přeji zdařilý návrat do MŠ! 

                                                     Jaroslava Horová

                                                               ředitelka MŠ Praha 13, Běhounkova 2300

 

 TESTUJEME SE, ABY BYLO VE ŠKOLE BEZPEČNO:

https://testovani.edu.cz/files/testovani-instruktazni-letak-lepu-6-4-21.pdf

 https://testovani.edu.cz/jak-na-to-ve-skole

 https://testovani.edu.cz/files/testovani-letak-pro-rodice-6-4-21f.pdf

 

 ***********************************************************************************************************

Rodiče!                                                  25.3.2021

  Vzhledem k momentální epidemiologické situaci( mateřské školy jsou stále uzavřeny )

upozorňujeme rodiče dětí s povinným předškolním vzděláváním, kteří si ještě nevyzvedli 

           PRACOVNÍ SEŠIT PRO BUDOUCÍHO ŠKOLÁČKA  2

               .v ČERVENÉ třídě, aby tak učinili.

   Nový termín je v úterý 30.3.2021 od 15 - 16hod.

***********************************************************************

  TERMÍN ZÁPISU DO 1. třídy základní školy na Praze 13 

   bude od 6.4. - 16.4.2021.

 Informace o zápisu do ZŠ najdete na webových stránkách

  jednotlivých základních škol a www.praha13.cz

  https://skolyprahy13.cz/zmena-zs-zapis-6-16-dubna/

***********************************************************************

  FOTOGRAFIE  Z KARNEVALU 

 si můžete vyzvednout také v úterý 30.3.2021 od 15 - 16 hod.

  v ZELENÉ třídě - fotografie DĚTÍ ze ŽLUTÉ ZELENÉ třídy

  v ČERVENÉ  třídě - fotografie DĚTÍ z MODRÉ A ČERVENÉ třídy.

  SADA FOTOGRAFIÍ Z KARNEVALU stojí 270,- Kč.

**********************************************************************

 

Vážení rodiče,

 

dle NAŘÍZENÍ VLÁDY České republiky ze dne 26.2.2021, č. 200 jsou všechny mateřské školy uzavřeny od 1.3.2021 ( předběžně do 21.3.2021).

 

STANOVENÍ VÝŠE ÚPLATY ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ(ŠKOLNÉ) a STRAVNÉ na měsíc březen 2021.

 

ÚPLATA  ZA PŘEDŠKOLNÍ  VZDĚLÁVÁNÍ (ŠKOLNÉ)

                  Z důvodu přerušení provozu mateřské školy v měsíci březnu 2021 se

                             snižuje výše úplaty podle Vyhlášky č. 14/2005 Sb., na poměrnou

částku 125,- Kč. Pokud bude MŠ uzavřena celý měsíc, výše úplaty

bude nulová.

STRAVNÉ na měsíc březen zatím neplaťte

TRVALÝ PŘÍKAZpokud budete mít přeplatky stravného i školného, vyrovnají  

                       se v uzávěrce v měsíci červnu 2021.

 

            V době uzavření naší mateřské školy  je  od 1.3.2021  stravování z organizačních důvodů přerušeno (předběžně do 21.3.2021).

 

OŠETŘOVNÉ (OČR)zákonní zástupci, kteří zůstanou s dětmi doma, mají nárok

                        na ošetřovné. Rodiče nepotřebují potvrzení školy o uzavření MŠ!

Informace ohledně ošetřovného a formulář naleznete

 na: https://eportal.cssz.cz/web/portal/-/tiskopisy/zoppd-m

 

 

DISTANČNÍ VÝUKA

Děti v posledním ročníku MŠ jsou povinné  vzdělávat se distanční výukou.  

!!!Rodiče  dětí z Červené třídy a 4 ze Zelené třídy si vyzvednou proti podpisu

 v pondělí 22.3.2021 od 7,30 – 8,30 – v ČERVENÉ třídě

 

 PRACOVNÍ SEŠIT PRO BUDOUCÍHO ŠKOLÁČKA  č. 2

 Pracovní sešit opět obsahuje doporučené oblasti, činnosti, náměty a pracovní listy.

Pokud si pracovní sešit pro dítě nevyzvednete, domluvíte se telefonicky na jiném termínu.

 

  VYZKOUŠEJTE:

    https://t.ly/z5va

 

VÝDEJ  VĚCÍ  ZE ŠATNY –

   Středa: 10.3.2021 – od  15 – 16  - MODRÁ  A ČERVENÁ 

                                                                             (Zvoňte v MODRÉ)   

  Čtvrtek: 11.3.2021 – od 15 – 16 – ŽLUTÁ A ZELENÁ

                                                                          (Zvoňte ve ŽLUTÉ třídě)

 

    

 Děkuji za spolupráci a přeji hodně zdraví

 

V Praze dne 4.3.2021                                                Jaroslava Horová

                                                                       ředitelka MŠ Praha 13, Běhounkova 2300

 

 

**********************************************************************************************************

Vážení rodiče,

dle nařízení vlády ČR z 26.2.2021 jsou všechny mateřské školy uzavřeny od 1.3.2021 do odvolání.

 28.2.2021

************************************************************

Rodiče!!!

Potvrzení o výši vynaložených výdajů za umístění dítěte v mateřské škole dle § 38l zákona č.586/1992, o dani z příjmu v platném znění za období :  2020 (školné) si vyzvedněte proti podpisu na třídě u pí učitelky od 25.1.2021.

Rodiče dětí, které navštěvovaly MŠ v roce 2020 a ukončily docházku v MŠ Běhounkova 2300 ( zaplatili školné), si mohou vyzvednout potvrzení o vynaložených výdajů za umístění dítěte v MŠ u paní hospodářky po telefonické domluvě - tel. 251 619 786.

 

UPOZORNĚNÍ:

!!! Děti s povinným předškolním vzděláváním

(ČERVENÁ třída a 3 děti ze ZELENÉ třídy)

odevzdají v týdnu od 25.1. – do 29.1.2021

PRACOVNÍ SEŠIT PRO BUDOUCÍHO ŠKOLÁČKA

k vyhodnocení splnění úkolů!!!!

 

!!! PLÁNOVANÝ TERMÍN KARNEVALU PRO DĚTI

na jednotlivých třídách

je úterý 9.2.2021 od 10,00  (s fotografováním od 8,00)

   *  SLEDUJTE OKÉNKO ŠKOLY *      

 ********************************************************************************************************

 

Vážení rodiče budoucích školáčků!                  Praha 20.11.2020

 

Rodiče dětí, které jsou v naší mateřské škole přihlášeny k povinnému předškolnímu vzdělávání (poslední rok v MŠ),

si vyzvednou v ČERVENÉ třídě  

PRACOVNÍ SEŠIT PRO BUDOUCÍHO ŠKOLÁČKA.

Pracovní sešit obsahuje doporučené oblasti, činnosti, náměty a pracovní listy.

Je také směrován pro děti, které v období nouzového stavu nebo nemoci nenavštěvují mateřskou školu.

Vyzvedněte si „PRACOVNÍ SEŠIT „

proti podpisu od 24.11. – do 30.11.2020 v ČERVENÉ třídě!

 

  

***************************************************************************

  

 

VÁŽENÍ RODIČE!

 

 

Všechny dokumenty budou k dispozici na nástěnkách

v šatnách dětí od 10.9.2020. Schválení programu činnosti

Klubu rodičů a výše příspěvků na školní rok 2020/2021

budeme řešit Vašim písemným souhlasem. Též navržení

některých rodičů – zástupců jednotlivých tříd do výboru

Klubu rodičů, který se schází 3 – 5x během školního roku.

Proto sledujte nástěnky!!!

 

                                                Jaroslava Horová

                        ředitelka MŠ Praha 13, Běhounkova 2300

 

************************************************************************************************

                       INFORMACE K PROVOZNÍM PODMÍNKÁM OD 1.9.2020

                                   V MŠ Praha 13, BĚHOUNKOVA 2300

                                                 

 • VSTUP  DO BUDOVY   je povolen pouze s ROUŠKOU nebo jiným ochranným prostředkem zakrývající ústa a nos!

 • Pro rodiče a doprovázející osoby při vstupu do objektu a na pozemek mateřské školy platí  používat roušku po celou dobu přítomnosti.

 • Doprovázející osoby dětí budou dodržovat 2 metrové rozestupy v prostorách a v šatnách dětí. V šatních prostorách se mohou vyskytovat pouze 4 dospělé osoby, ostatní budou čekat. Je nutné urychlit převlékání dětí. Dítě má do třídy jiné oblečení.V šatně budou mít děti v uzavíratelném sáčku 1 ČISTOU ROUŠKU!!! Rouška bude použita v případě na podezření na možné příznaky COVID-19.

 • PŘI VCHODU DO BUDOVY POUŽÍVEJTE  DEZINFEKCI!

 • Děti a pedagogové v prostorách mateřské školy roušky nosit nemusí.

 •  PŘÍCHOD do mateřské školy je do 8,30!!!

 • Při vstupu do třídy bude prováděn ZDRAVOTNÍ  FILTR, kdy bude dítěti měřena teplota bezkontaktním teploměrem. Při zvýšené teplotě, rýmě, kašli, zvracení, průjmu apod. nebude vstup dítěti do MŠ umožněn.

 •  Rodič do třídy nevstupuje a předává dítě učitelce při zdravotním filtru

  a vyčká na výsledek. Děti si budou hned po příchodu ze šatny důkladně mýt ruce.

 • Jídlo a pitný režim budou dětem servírovány správními zaměstnanci školy nebo pedagogy.

 • Dále postupujeme dle doporučených pokynů MŠMT, Ministerstva zdravotnictví a HSHMP, které se mohou aktuálně měnit      

    

                         *******************

ORGANIZAČNI  POKYNY pro rodiče a děti 

na začátku školního roku  2020 – 2021

  2020/2021  začíná v úterý  1. ZÁŘÍ 2020

Provoz mateřské školy je  7,00  -  17,00 hod.

Provozní doba jednotlivých tříd od  ZÁŘÍ :

VÝCHODNÍ  STRANA

ŽLUTÁ  TŘÍDA     7,00    -    17,00 HOD.  

      ZAČÍNAJÍCÍ  TŘÍDA  PRO VŠECHNY TŘÍDY !!!!!        

       A     KONEČNÁ TŘÍDA PRO ŽLUTOU A ZELENOU TŘÍDU

ZELENÁ TŘÍDA    7,30    -    16,30 HOD.

 

ZÁPADNÍ  STRANA

MODRÁ  TŘÍDA    7,30   -  17,00 HOD.

         KONEČNÁ třída  pro  MODROU  A  ČERVENOU  třídu

ČERVENÁ  TŘÍDA 7,30  -  16,30 HOD.

***************************************************

ZAČÍNAJÍCÍ třída ŽLUTÁ - funguje od 7,00  do 7,30  pro děti ze všech tříd.

Po 7,30 hod. se děti rozcházejí do ostatních tříd: ZELENÉ, MODRÉ a ČERVENÉ.

KONEČNÁ třída  ŽLUTÁ - funguje od 16,30 do 17,00  pro děti ze žluté třídy a  zelené  třídy.

KONEČNÁ třída  MODRÁ funguje od 16,30 – 17,00 hod. pro děti z modré a červené třídy.

RODIČE! 

      PŘIVÁDĚJTE  SVÉ DĚTI DO MATEŘSKÉ ŠKOLY NEJPOZDĚJI  DO  8,30 hod.!

  POVINNÉ PŘEDŠKONÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

Předškolní vzdělávání je povinné ve školním roce 2020/2021 pro děti, které do konce srpna 2020 dovršily věku 5 let a děti s odkladem školní docházky (poslední ročník v MŠ).

Časové rozpětí plnění povinného předškolního vzdělávání: 8,00 – 12,00

       ( 4 povinné hodiny)

 1. Děti, které budou vzdělávány individuálně, budou docházet do mateřské školy na ověřování úrovně osvojování očekávaných výstupů v jednotlivých oblastech vzdělávání..
 2. Základní dokumenty pro povinné předškolní vzdělávání:
 • Rámcový program pro předškolní vzdělávání
 • Konkretizované očekávané výstupy
 • Desatero pro rodiče  
 • Školní vzdělávací program MŠ Běhounkova 2300  „S úsměvem do světa aneb smyslů Omluvenky 5 – 6 letých dětí oznamují rodiče VŽDY písemně na daném formuláři!!!máme pět, jimi poznáváme svět“.
 • Omluvenky 5 – 6 letých dětí oznamují rodiče VŽDY písemně na daném formuláři!!!

NEPŘÍTOMNOST DÍTĚTE   HLASTE  UČITELCE  NA  TŘÍDĚ   ÚSTNĚ   NEBO      NAPIŠTE DO SEŠITU OMLUV V ŠATNĚ do  8,30 hod. / PLATÍ  I  PRO POZDĚJŠÍ PŘÍCHODY DĚTÍ/.

TELEFONICKY omlouvejte děti od 7,30 do 8,30 na tel. 251619786,

                                                           od 10 do 17 na tel. 251619700

                VYZVEDÁVEJTE  SVÉ  DĚTI  VČAS,   ČEKAJÍ NA VÁS!

 

PŘEJEME  VŠEM  DĚTEM PŘÍJEMNÝ A RADOSTNÝ VSTUP 

DO NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY 

 

                       KOLEKTIV  MŠ – Praha 13, BĚHOUNKOVA 2300 

 **********************************************************************************************************

 EVIDENČNÍ LIST DÍTĚTE     (ke stažení v oddíle Zápis)

 potvrzený od lékaře je nutné předložit

 při prvním vstupu dítěte do mateřské školy

 od 1.9.2020! ( pro nově přijaté děti).

 *******************************************************************************************************

                                 ČTĚTE V ODDÍLU PLATBY!!!!

************************************************************************

       INFORMACE O PRVNÍM VSTUPU DÍTĚTE DO MŠ

Co potřebuje dítě do mateřské školy:

 • bačkorky
 • pyžámko               
 • do třídy:    tričko s krátkým rukávem
 •                  tepláčky nebo hrací kalhoty (chlapci)    
 •                   sukýnku nebo hrací kalhoty nebo tepláčky ( holčičky)
 •  náhradní spodní oblečení                  

na pobyt venku: jiné oblečení než do třídy

                            vhodné jsou teplákové soupravy

                            v létě kraťasy a kšiltovka (klobouček)

                            v zimě oteplovací souprava

                            vhodné jsou pevné pohodlné boty

Co platíme:

                   1/ Úplatu za školské služby (školné) - 500,- Kč měsíčně

            Dítě v posledním roce docházky do MŠ – neplatí úplatu za školské

        služby (školné). Platíme bankovním převodem na účet MŠ.

                   2/ Stravné: 40,- Kč denně (celodenní docházka)

                                      35,- Kč           (polodenní docházka)

         Platíme bankovním převodem na účet mateřské školy

                                         (děti s odkladem šk. docházky mají vyšší sazby o 2,- Kč).

        Bankovní účet MŠ: 0127847399/0800

                   3/ Klub rodičů – 700,- Kč – pololetní příspěvky

                            Odsouhlasí se vždy na členské schůzi v září

                            a platí se v hotovosti.

   ZAČÁTEK ŠKOLNÍHO ROKU 2020/2021 JE 1. ZÁŘÍ 2020.

  Rodiče dětí, které nastoupí později, oznámí ředitelce 

    pravděpodobný den nástupu do MŠ.

              TĚŠÍME SE NA VÁS!!!

**************************************************************************

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

behunkova_foot.jpg