INFORMACE PRO RODIČE:   ČTĚTĚ, ČTĚTE,ČTĚTE!!!

 

VÁŽENÍ RODIČE!

 

Vzhledem ke zhoršující se epidemiologické situaci v Praze

se členská schůze Klubu rodičů plánovaná na 9.9.2020

RUŠÍ!!!

Všechny dokumenty budou k dispozici na nástěnkách

v šatnách dětí od 10.9.2020. Schválení programu činnosti

Klubu rodičů a výše příspěvků na školní rok 2020/2021

budeme řešit Vašim písemným souhlasem. Též navržení

některých rodičů – zástupců jednotlivých tříd do výboru

Klubu rodičů, který se schází 3 – 5x během školního roku.

Proto sledujte nástěnky!!!

 

                                                Jaroslava Horová

                        ředitelka MŠ Praha 13, Běhounkova 2300

 

************************************************************************************************

                       INFORMACE K PROVOZNÍM PODMÍNKÁM OD 1.9.2020

                                   V MŠ Praha 13, BĚHOUNKOVA 2300

                                                 

 • VSTUP  DO BUDOVY   je povolen pouze s ROUŠKOU nebo jiným ochranným prostředkem zakrývající ústa a nos!

 • Pro rodiče a doprovázející osoby při vstupu do objektu a na pozemek mateřské školy platí  používat roušku po celou dobu přítomnosti.

 • Doprovázející osoby dětí budou dodržovat 2 metrové rozestupy v prostorách a v šatnách dětí. V šatních prostorách se mohou vyskytovat pouze 4 dospělé osoby, ostatní budou čekat. Je nutné urychlit převlékání dětí. Dítě má do třídy jiné oblečení.V šatně budou mít děti v uzavíratelném sáčku 1 ČISTOU ROUŠKU!!! Rouška bude použita v případě na podezření na možné příznaky COVID-19.

 • PŘI VCHODU DO BUDOVY POUŽÍVEJTE  DEZINFEKCI!

 • Děti a pedagogové v prostorách mateřské školy roušky nosit nemusí.

 •  PŘÍCHOD do mateřské školy je do 8,30!!!

 • Při vstupu do třídy bude prováděn ZDRAVOTNÍ  FILTR, kdy bude dítěti měřena teplota bezkontaktním teploměrem. Při zvýšené teplotě, rýmě, kašli, zvracení, průjmu apod. nebude vstup dítěti do MŠ umožněn.

 •  Rodič do třídy nevstupuje a předává dítě učitelce při zdravotním filtru

  a vyčká na výsledek. Děti si budou hned po příchodu ze šatny důkladně mýt ruce.

 • Jídlo a pitný režim budou dětem servírovány správními zaměstnanci školy nebo pedagogy.

 • Dále postupujeme dle doporučených pokynů MŠMT, Ministerstva zdravotnictví a HSHMP, které se mohou aktuálně měnit      

    

                         *******************

ORGANIZAČNI  POKYNY pro rodiče a děti 

na začátku školního roku  2020 – 2021

  2020/2021  začíná v úterý  1. ZÁŘÍ 2020

Provoz mateřské školy je  7,00  -  17,00 hod.

Provozní doba jednotlivých tříd od  ZÁŘÍ :

VÝCHODNÍ  STRANA

ŽLUTÁ  TŘÍDA     7,00    -    17,00 HOD.  

      ZAČÍNAJÍCÍ  TŘÍDA  PRO VŠECHNY TŘÍDY !!!!!        

       A     KONEČNÁ TŘÍDA PRO ŽLUTOU A ZELENOU TŘÍDU

ZELENÁ TŘÍDA    7,30    -    16,30 HOD.

 

ZÁPADNÍ  STRANA

MODRÁ  TŘÍDA    7,30   -  17,00 HOD.

         KONEČNÁ třída  pro  MODROU  A  ČERVENOU  třídu

ČERVENÁ  TŘÍDA 7,30  -  16,30 HOD.

***************************************************

ZAČÍNAJÍCÍ třída ŽLUTÁ - funguje od 7,00  do 7,30  pro děti ze všech tříd.

Po 7,30 hod. se děti rozcházejí do ostatních tříd: ZELENÉ, MODRÉ a ČERVENÉ.

KONEČNÁ třída  ŽLUTÁ - funguje od 16,30 do 17,00  pro děti ze žluté třídy a  zelené  třídy.

KONEČNÁ třída  MODRÁ funguje od 16,30 – 17,00 hod. pro děti z modré a červené třídy.

RODIČE! 

      PŘIVÁDĚJTE  SVÉ DĚTI DO MATEŘSKÉ ŠKOLY NEJPOZDĚJI  DO  8,30 hod.!

  POVINNÉ PŘEDŠKONÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

Předškolní vzdělávání je povinné ve školním roce 2020/2021 pro děti, které do konce srpna 2020 dovršily věku 5 let a děti s odkladem školní docházky (poslední ročník v MŠ).

Časové rozpětí plnění povinného předškolního vzdělávání: 8,00 – 12,00

       ( 4 povinné hodiny)

 1. Děti, které budou vzdělávány individuálně, budou docházet do mateřské školy na ověřování úrovně osvojování očekávaných výstupů v jednotlivých oblastech vzdělávání..
 2. Základní dokumenty pro povinné předškolní vzdělávání:
 • Rámcový program pro předškolní vzdělávání
 • Konkretizované očekávané výstupy
 • Desatero pro rodiče
 • Školní vzdělávací program MŠ Běhounkova 2300  „S úsměvem do světa aneb smyslů Omluvenky 5 – 6 letých dětí oznamují rodiče VŽDY písemně na daném formuláři!!!máme pět, jimi poznáváme svět“.
 • Omluvenky 5 – 6 letých dětí oznamují rodiče VŽDY písemně na daném formuláři!!!

NEPŘÍTOMNOST DÍTĚTE   HLASTE  UČITELCE  NA  TŘÍDĚ   ÚSTNĚ   NEBO      NAPIŠTE DO SEŠITU OMLUV V ŠATNĚ do  8,30 hod. / PLATÍ  I  PRO POZDĚJŠÍ PŘÍCHODY DĚTÍ/.

TELEFONICKY omlouvejte děti od 7,30 do 8,30 na tel. 251619786,

                                                           od 10 do 17 na tel. 251619700

                VYZVEDÁVEJTE  SVÉ  DĚTI  VČAS,   ČEKAJÍ NA VÁS!

 

PŘEJEME  VŠEM  DĚTEM PŘÍJEMNÝ A RADOSTNÝ VSTUP 

DO NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY 

 

                       KOLEKTIV  MŠ – Praha 13, BĚHOUNKOVA 2300 

 **********************************************************************************************************

 EVIDENČNÍ LIST DÍTĚTE     (ke stažení v oddíle Zápis)

 potvrzený od lékaře je nutné předložit

 při prvním vstupu dítěte do mateřské školy

 od 1.9.2020! ( pro nově přijaté děti).

 *******************************************************************************************************

                                 ČTĚTE V ODDÍLU PLATBY!!!!

************************************************************************

       INFORMACE O PRVNÍM VSTUPU DÍTĚTE DO MŠ

Co potřebuje dítě do mateřské školy:

 • bačkorky
 • pyžámko               
 • do třídy:    tričko s krátkým rukávem
 •                  tepláčky nebo hrací kalhoty (chlapci)    
 •                   sukýnku nebo hrací kalhoty nebo tepláčky ( holčičky)
 •  náhradní spodní oblečení                  

na pobyt venku: jiné oblečení než do třídy

                            vhodné jsou teplákové soupravy

                            v létě kraťasy a kšiltovka (klobouček)

                            v zimě oteplovací souprava

                            vhodné jsou pevné pohodlné boty

Co platíme:

                   1/ Úplatu za školské služby (školné) - 500,- Kč měsíčně

            Dítě v posledním roce docházky do MŠ – neplatí úplatu za školské

        služby (školné). Platíme bankovním převodem na účet MŠ.

                   2/ Stravné: 40,- Kč denně (celodenní docházka)

                                      35,- Kč           (polodenní docházka)

         Platíme bankovním převodem na účet mateřské školy

                                         (děti s odkladem šk. docházky mají vyšší sazby o 2,- Kč).

        Bankovní účet MŠ: 0127847399/0800

                   3/ Klub rodičů – 700,- Kč – pololetní příspěvky

                            Odsouhlasí se vždy na členské schůzi v září

                            a platí se v hotovosti.

   ZAČÁTEK ŠKOLNÍHO ROKU 2020/2021 JE 1. ZÁŘÍ 2020.

  Rodiče dětí, které nastoupí později, oznámí ředitelce 

    pravděpodobný den nástupu do MŠ.

              TĚŠÍME SE NA VÁS!!!

**************************************************************************

!!! DĚTI, KTERÉ NAVŠTĚVOVALY NAŠI MATEŘSKOU ŠKOLU

 VE ŠKOL ROCE 2019/2020 jsou nadále zapsány do naší mateřské školy na školní rok 2020/2021!!!!

Mimo děti, které odcházejí do 1. třídy základní školy.

Pokud někdo žádá pro své dítě o odklad školní docházky,

nechť urychleně oznámí tuto skutečnost ředitelce!.

****************************************************************************

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

behunkova_foot.jpg