ŘÍJEN 2021-     

             OKÉNKO   NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY

              Plánované akce MŠ – Praha 13, Běhounkova 2300 ve spolupráci:

                                              s  Klubem rodičů, s firmou Kamarád – dětské kroužky

                                             se soukr. um. školou K. Čihákové

                                             s plaveckou školou při gymnáziu J. Heyrovského

11.10. (PONDĚLÍ)    8,30 – 15,00   CELODENNÍ VÝLET do ZOO Praha  - ZELENÁ třída

                                 8,30 -  15,00  CELODENNÍ VÝLET do ZOO Praha  - ČERVENÁ třída

             Děti  přijdou do 8,15!!! A budou mít s sebou:

             vhodné oblečení na cestu dle počasí + batoh, pláštěnku + 2 malé svačinky + pití,

              oběd zajištěn v restauraci  OCEÁN

    Návrat  do cca  15,00 hod.                      Autobus, vstupné  a oběd hradí Klub rodičů!

18.10. ( PONDĚLÍ)  od 7,30 FOTOGRAFOVÁNÍ  DĚTÍ – sada „Plátno“ - Plátno 20x30cm,

3x foto  v rámečku + 4x malé, cena 370,- Kč, forma výběru při odběru hotových fotografií,

                                                fotí pan fotograf V. Pešl

20.10.  (STŘEDA)     9,30    Divadlo pro děti „ ZA KŮZLÁTKY DO POHÁDKY“ –

                                              představení divadla  „GLANS“,

26.10. (ÚTERÝ))       17,30   Schůzka výboru KLUBU RODIČŮ – ve školním klubu

projednáme vybírání příspěvků K.R., schválení programu

spolupráce s MŠ, nejbližší akce a převod KR ve spolek 

***********************************************************************************

               V ŘÍJNU  ZAČÍNAJÍ  VŠECHNY DOPLŇKOVÉ  ČINNOSTI)

Angličtina           1x týdně ve ČTVRTEK –  14,30 - 1.skupina, 15,20 - 2. skupina

                                                    dle počtu dětí- 2- skupiny – firma Kamarád- kroužky

                                                                                   Začíná ve ĆT 21.10.   v ČERVENÉ třídě

Taneční kroužek  1x týdně –  STŘEDA – 10 – 11 –  vede  pí ředitelka Jarka Horová

                                     v ČERVENÉ třídě

                                                       Začíná ve STŘEDU 13.10., výběr dětí do konce října

Keramika – Vv-techniky     1x týdně  v PONDĚLÍ -  cca 15,15 – 16,00  1 skupina ,

                                     v ZELENÉ třídě

                                                       vede pí uč. Karolína Čiháková,  Začíná v PO 18.10.

PLAVÁNÍ  -       1x týdně v ÚT   10,15 – 10,55    ZELENÁ A ČERVENÁ tř.,

      odchod z MŠ v 9,45   příchod do  MŠ ve 11,45, vedou lektorky plavecké školy 

                    při gymnáziu J. Heyrovského                         (již probíhá od 7.9.2021)

*********************************************************************************************************

 

 

Ve středu 1. září 2021 začíná nový rok školní rok 2021/2022.

 PROVOZ MATEŘSKÉ ŠKOLY je od 7,00 - 17,00 hodin.

Vítáme všechny děti po letních prázdninách a zvláště vítáme nové děti, které přijdou do naší školičky poprvé.

Během měsíce září si budou zvykat na školičku, na nové kamarády a na paní učitelky. V prvních 14 dnech je nutné a doporučené nenechávat nové děti v MŠ na spaní. Nechat je zvykat na delší pobyt postupně. Domlouvat se s paní učitelkami na třídě, jak dítě prospívá, a kdy delší pobyt v MŠ zvládne. 

Starší děti budou mít možnost se přihlašovat na různé doplňkové činnosti (kroužky).  Nejrychleji na PLAVÁNÍ, které začíná již v úterý 7.9.2021!!!

Ostatní doplňkové aktivity začínají v měsíci říjnu. Doufáme, že v letošním školním roce budou příznivější podmínky pro konání doplňkových aktivit. 

V úterý 7.9.2021 v 17,15 hod. je plánovaná

INFORMATIVNÍ A ČLENSKÁ SCHŮZKA KLUBU RODIČŮ 

pro všechny rodiče (prosíme bez dětí) na školní zahradě

na terase! 

Srdečně zveme všechny rodiče!

Pokud by byla změna,

sledujte nástěnky v šatnách dětí a webové stránky!!!

 

 

 

 

behunkova_foot.jpg