Červen 2023-     

             OKÉNKO   NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY

Plánované akce MŠ – Praha 13, Běhounkova 2300 ve spolupráci:

                             s  Klubem rodičů, s firmou Kamarád – dětské kroužky

                             se soukr. um. školou K. Čihákové

                            s plaveckou školou při gymnáziu J. Heyrovského

  1.6. (ČTVRTEK)  od 17,00        POUŤ  PRO DĚTI  NA ZAHRADĚ MŠ!!

                 (OSLAVA DNE DĚTÍ)    Atrakce pro děti, taneční vystoupení dětí z TK, občerstvení

akce  Rodič + dítě! Rodič odpovídá za své dítě. VYZVEDNĚTE si své děti ze třídy do 16,55!!!

SRDEČNĚ  ZVEME  VŠECHNY  DĚTI,  RODIČE  A  PŘÁTELE   NAŠÍ  MŠ!!!

 6.6.(ÚTERÝ)  16,00 Schůzka rodičů nově přijatých dětí s předáním Rozhodnutí o přijetí

                                 v ČERVENÉ třídě

 7.6. (STŘEDA)   8,30  -  15,00  CELODENNÍ VÝLET  na hrad Křivoklát

                         Pojedou děti ze všech tříd. OBĚD zajištěn v restauraci Český Dvůr v Berouně.

Děti přijdou do 8,15hod.!!! a budou mít s sebou: vhodné oblečení na cestu dle počasí + kšiltovku nebo klobouček + batoh, pláštěnku, 2 malé svačinky + pití, oběd zajištěn

          Návrat do cca 15,00 hod.                  Autobus, vstupné a oběd hradí Klub rodičů!

12.6. (PONDĚLÍ )   10,30       PASOVÁNÍ  NA  ŠKOLÁKA

                                                na zahradě, rozloučení s budoucími školáčky

13.6.  (ÚTERÝ18,00 TÁBORÁK NA ROZLOUČENOU, vezměte s sebou

                 špekáčky a dobrou náladu!!! (Pití pro děti zajištěno) Akce rodič + dítě!

SRDEČNĚ ZVEME VŠECHNY DĚTI, RODIČE A PŘÁTELE  MŠ !!!

27.6.   (ÚTERÝ)     17,30        SCHŮZKA VÝBORU KLUBU RODIČŮ

 ve školním Klubu projednáme akce uplynulého školního roku

30.6.   (PÁTEK)       POSLEDNÍ  DEN ŠKOLNÍHO ROKU           2022/2023

                    dopolední oslavy a loučení ve třídách.       HURÁ NA PRÁZDNINY!!!                 

**********************************************************************************************************

               DOPLŇKOVÉ  ČINNOSTI)

Angličtina           1x týdně ve ČTVRTEK –  14,30 - 1.skupina, 15,05 - 2. skupina

                                             2- skupiny – firma Kamarád- kroužky v ZELENÉ třídě   

                                                                               lektor Matěj Kopecký, končí 1.6.        

Taneční kroužek  1x týdně STŘEDA – 10 – 11 –  vede  pí ředitelka Jarka Horová                                                                                                     2 skupiny - v ČERVENÉ třídě 

                                                                                  KONČÍ výjimečně v pondělí 5.6.  

Keramika – Vv-techniky     1x týdně  v PONDĚLÍ -  cca 14,30 – 15,15 - 1 skupina ,     

                           v ZELENÉ  třídě, SUŠ K. Čihákové, vede Anežka Sehnoutková,končí 5.6.

PLAVÁNÍ  -       1x týdně v ÚT   10,15 – 10,55    ZELENÁ A ČERVENÁ tř., odchod z MŠ v 9,45

                 příchod do  MŠ ve 11,45, vedou lektorky plavecké školy při gymnáziu J. Heyrovského

                                                      KONČÍ 20.6.

*************************************************************************************************************

    ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2022 - 2023

******************************************************************************

  Začátek školního roku             čtvrtek 1.9.2022

  Podzimní prázdniny                 středa 26.10. + čtvrtek 27.10.2022

                                                          MŠ otevřena

  Vánoční prázdniny                    pátek 23.12. - pondělí 2.1.2023 

                                                         MŠ UZAVŘENA,

  Pololetní prázdniny                   pátek 3.2.2023 - MŠ otevřena

  Jarní prázdniny                          pondělí 13.3. - pátek 17.3.2023                                                            MŠ otevřena

  Velikonoční prázdniny               čtvrtek 6.4.2023 - MŠ otevřena

                                                       pátek 7.4. - pondělí 10.4.2023

                                                        MŠ UZAVŘENA

  Zápis do 1. třídy ZŠ                   čtvrtek 13.4.2023 od 13 - 18 hod.

                                                       pátek 14.4.2023 od 13 - 17 hod.

  Zápis do MŠ                                středa 3.5.2023 

                                            elektronické přihlášky 17.4. - 30.4.2023

  Konec školního roku                  pátek 30.6.2023

  Hlavní prázdniny                         pondělí 3.7. -  pátek 1.9.2023

  Letní provoz                                naše MŠ bude o prázdninách

                                                        uzavřena, informace o letním                                                                provozu - viz oddíl Letní provoz                                                                                                         

                                                                                         září 2022

behunkova_foot.jpg