Zaměření MŠ

 

Pracujeme podle dokumentu pro mateřské školy - dle Rámcového programu pro předškolní vzdělávání. Nabízíme kvalitní standardní péči pro všechny děti. Zaměřujeme se na úzkou spolupráci s rodinou, na oslavu svátků v roce, na estetické a sportovní činnosti, zejména na taneční a výtvarné.
Posláním naší mateřské školy je rozvíjet samostatné a zdravě sebevědomé děti cestou přirozené výchovy, položit základy celoživotního vzdělávání všem dětem na základě jejich možností, zájmů a potřeb. Věnovat náležitou péči dětem se specifickými vzdělávacími potřebami.
Veškeré snažení všech zaměstnanců školy směřuje k tomu vytvořit pro dítě pocit jistoty v mateřské škole, aby se cítilo maximálně šťastně a spokojeně, a dále vytvořit příjemnou atmosféru v MŠ pro děti i pro rodiče.

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                              Ve školním roce 2022/2023  pracujeme  dle školního vzdělávacího programu s názvem " S ÚSMĚVEM  DO SVĚTA aneb smyslů máme pět, jimi poznáváme svět!", kde hlavním záměrem je s pohodou a úsměvem rozvíjet základní smysly dítěte tak, aby děti získaly větší zkušenosti, dovednosti a poznatky o světě.        

behunkova_foot.jpg