O nás

Mateřská škola, Praha 13, Běhounkova 2300 patří do velkého obvodu Praha 5 a nachází se v MČ Prahy 13 v Nových Butovicích v panelové zástavbě. Provoz MŠ byl slavnostně zahájen 4.1.1993. Naše MŠ je první otevřenou mateřskou školou v České republice po rozdělení Československa v r. 1993. Je původně čtyřtřídní a v současné době má kapacitu 108 dětí. Je moderně a účelně zařízena, má krásnou zahradu vybavenou průlezkami, tématickými hračkami a koutky, dopravním hřištěm a hřištěm s umělým povrchem.  Využíváme ji denně. Od roku 1997 je naše mateřská škola právním subjektem. Součástí mateřské školy je školní jídelna, která zajišťuje stravování dětí i dospělých.

*********************************************************************************************************

Ve školní roce 2023/2024 jsou otevřeny 4 třídy:                      

 MODRÁ třída - věkové složení : 3 - 4 roky a mladší

  ŽLUTÁ třída - věkové složení  3 - 5 leté  

 ZELENÁ třída - děti 4 - 6  leté

ČERVENÁ třída - děti 5 - 6 leté a starší

 PROVOZNÍ DOBA NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY JE   7,00  - 17,00 HOD.

KLUB RODIČŮ

K tradicím mateřské školy patří velká spolupráce s Klubem rodičů školy, který je samostatnou jednotkou.   Má svoje stanovy.   Výbor KR úzce spolupracuje s vedením školy. Ve spolupráci s KR  se  organizují   již charakteristické akce školy: lampiónové posvícení, Mikuláš a čert v MŠ, vánoční besídky, karneval pro děti, ples pro rodiče, malá školní olympiáda, rozloučení s budoucími školáčky, pouť pro děti, divadla, výlety, táboráky.
Rodiče se mohou účastnit různých programů, jsou pravidelně a dostatečně informováni o všem, co se děje v MŠ v Okénku MŠ, které je umístěno na nástěnce v šatně dětí každé třídy a na webových stránkách MŠ:

www.msbehounkova2300.cz

 

Sponzorovali jsme s rodiči v ZOO Praha, např.
klokánka Bennettova, v novém školním roce plánujeme další sponzoring.

adopční listina

klokan Bennetova

 

 

 

 behunkova_foot.jpg